โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แจ้งเปิดให้บริการทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE elearning Library
  แจ้งเปิดให้บริการทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE elearning Library manus
  manus เมื่อ Tuesday, July 16, 2013, 09:43:51
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  เรียน ท่านผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 78 แห่ง และท่านสมาชิก ThaiLIS

                  ด้วยบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น ได้แจ้งเปิดให้บริการทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE elearning Library ซึ่งได้รับแจ้งมาอย่างกระชั้นชิด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า UniNet ขอแจ้งรายละเอียดการทดลองใช้งานฐานดังกล่าว โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2556 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
    ขอเชิญชวนนิสิต  นักศึกษา คณาจารย์  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน IEEE Region 10 Conference 2014 (IEEE TENCON 2014) .... สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับ eLearning ในหัวข้อ "The Sixth International e-Learning Conference.... บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library3. ฐานข้อมูล IEEE/IET.... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างให้ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น.... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน 2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++ Project. ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557 ....