โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • โทษของการคัดเลือกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
  มาตรา 91 แห่งราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติไว้ว่า
  sirirat
  sirirat เมื่อ Tuesday, February 5, 2013, 08:55:08
  ความเห็น [0]
  3.สกู๊ป/บทความ [26]

  "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนลงานวิชาการของผู้อื่น  โดยมิชิบ  หรือนำเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  หรือจ้าง วาน ให้ผู้อื่นนำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  การเลื่อนตำแหน่ง  การเลื่อนวิทยฐานะ  หรือให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น  การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดำเนินการคัดลอก  หรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบหรือรับจ้างทำผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่  เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง"  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.