โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • PRESS RELEASE "Telecom Engineering Centre, India,Approved IPv6 Ready Logo Testing Lab"
  Tokyo/New Delhi/Luxembourg – June 25, 2013 – The IPv6 Forum and its sub-organization the IPv6 Ready Logo Committee officially announces the New Delhi-based Telecom Engineering Centre as an IPv6 Ready Logo Testing Lab.
  PRESS RELEASE sirirat
  sirirat เมื่อ Wednesday, June 26, 2013, 08:37:27
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [210]

  $B!H(BTEC will play an instrumental role in the Interoperability and testing of IPv6 products as a major piece of the India IPv6 Strategy roadmap announced by the India Government in building the New Internet infrastructure as interoperability creates genuine end-user confidence in new technologies$B!I(B states Latif Ladid, IPv6 Forum President.
   

  $B!H(BThe establishment of IPv6 Ready Logo Lab in India, expecting a huge growth in the deployment of IPv6 in the world, is very welcome, and we expect their contribution to the world-wide IPv6 deployment. We really appreciate the great efforts of Indian team for their success, including the future success. $B!I(B said Hiroshi Esaki, Chairman of the IPv6 Logo Committee, Executive Director of IPv6 Promotion Council Japan and Board member of WIDE Project.

   

  $B!H(BTo deliver Connectedness the world needs all things to be IPv6 capable. All products need to be IPv6 Ready. The IPv6 Ready Logo program is a worldwide collaborative effort of approved labs and dedicated individuals with the sole goal of delivering a ubiquitously always connected, always open world. Today it is with great pleasure that we announce the expansion our list of IPv6 Ready Logo approved labs and that we welcome to our family India$B!G(Bs Department of Telecommunications TEC (Telecom Engineering Centre). $B!H(BSays Yanick Pouffary General Chairperson for the IPv6 Logo Programs (Ready & Enabled & Education), IPv6 Forum Fellow and NAv6TF Technology Director.

   

  About TEC (Telecom Engineering Centre) Functions:

  • A technical body representing the interest of Department of Telecom, Government of India.

  • Specification of common standards with regard to Telecom network equipment,services and interoperability.

  •  Generic Requirements (GRs), Interface Requirements (IRs).

  • Issuing Interface Approvals, Certificate of Approvals, Service Approvals & Type Approvals.

  •  Formulation of Standards and Fundamental Technical Plans.

  •  Interact with multilateral agencies like APT, ETSI and ITU etc. for standardisation.

  •  Develop expertise to imbibe the latest technologies and results of R&D.

  •  Provide technical support to DOT and technical advice to TRAI & TDSAT .

  • Coordinate with C-DOT  on the technological developments in the Telecom Sector for  policy planning by DOT 

   

   About the IPv6 Forum

  The IPv6 Forum is a world-wide consortium of leading Internet service vendors, National Research & Education Networks (NRENs) and international ISPs, with a clear mission to promote IPv6 by improving market and user awareness, creating a quality and secure Next Generation Internet and allowing world-wide equitable access to knowledge and technology. The key focus of the IPv6 Forum today is to provide technical guidance for the deployment of IPv6. IPv6 Summits are organized by the IPv6 Forum and staged in various locations around the world to provide industry and market with the best available information on this rapidly advancing technology.

                            

  For further information, please contact each specific project coordinating team or visit their websites:

   

  IPv6 Ready Program

  http://www.ipv6ready.org/

   

  The IPv6 test and conformance bodies and events building the backbone of this program are, but not limited to: 

  University of New Hampshire InterOperability Lab: http://www.iol.unh.edu/

  TAHI Test Event: http://www.tahi.org/

  ETSI IPv6 Plugtest: http://www.etsi.org/plugtests/

  IRISIA: http://www.irisa.fr/tipi/

  NICI v6Lab (TAIWAN): http://interop.ipv6.org.tw/

  TTA (KOREA): http://www.tta.or.kr/English/new/main/index.htm

  BII (China): http://www.biigroup.com/

  JATE (Japan): http://www.jate.or.jp/

  TEC (India): http://www.tec.gov.in/ipv6activities.php

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
            ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย.... สมาคม ไอพีวี  6 ประเทศไทย (IPv6 Forum Thailand) ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตยุคหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-NGI) .... UniNet สุดเจ๋ง ได้รับ 2 รางวัลจากงาน IPv6 Award 2018      โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศษณฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.).... ขอเชิญร่วมงาน IPv6 Summit 2013 และ กิจกรรมทดสอบการใช้งาน IPv6 จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.ย. 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPV6 Implementation and Infrastructure ระหว่างวันที่ 2— 4 มิถุนายน....