โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • Thailand heralds new IPv6 Internet era
  BANGKOK, June 5 – Thailand’s Internet Protocol (IP) will be changed from version 4 (IPv4) to the latest version 6 (IPv6) to deal with IP address exhaustion in the near future, according to a cabinet resolution yesterday.
  sirirat
  sirirat เมื่อ Friday, June 7, 2013, 08:22:41
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [213]

  The Information and Communication Technology (ICT) Ministry informed the cabinet that IPv4, which currently carries the vast majority of Internet traffic allows only 4 billion addresses, but the need has arisen for more addresses than IPv4 can accommodate.

  Every device on the Internet must be assigned an IP address  to communicate with other devices.

  IPv6 offers much larger address space and the length of an IPv6 address is 128 bits, compared with 32 bits in IPv4.

  The ICT Ministry explained that IPv6 will support Long Term Evolution (LTE) service for 3G and 4G high-speed data for mobile phones and data terminals and new applications in the future.

  The replacement to IPv6 starts this year and will take three years, but private Internet service providers should have their wireless systems connected to IPv6 by December next year.

  At least 10,000 government agencies, institutes and schools should be provided with IPv6 by December 2015. (MCOT online news)

  ที่มา : http://www.pattayamail.com/business/thailand-heralds-new-ipv6-internet-era-26797

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สมาคม ไอพีวี  6 ประเทศไทย (IPv6 Forum Thailand) ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตยุคหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-NGI) ....           ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย.... นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย มติ ครม.เห็นชอบ แผนปฏิบัติการ ผลักดัน ปฏิวัติระบบอินเทอร์เน็ตประเทศไทยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  จากรุ่น IPV4 สู่รุ่น IPV6....... ไอซีที รับลูกครม. เร่งผลักดันแผน IPv6 ระยะสั้น-ระยะยาว ให้เป็นรูปธรรม หวังแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP... เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ....           ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย....