โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • 2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++ Project.
  2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++ Project. saowanee
  saowanee เมื่อ Friday, December 20, 2013, 16:33:57
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [217]

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน 2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++ Project. ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557  ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมงานและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ifhld.rmuti.ac.th/

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  eduroam is a wireless roaming access service developed for the international academic community that provides students, researchers or staff at participating institutions with.... $B!H(BTEC will play an instrumental role in the Interoperability and testing of IPv6 products as a major piece of the India IPv6 Strategy roadmap announced by the India.... เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2557 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet เข้าร่วมจัดงาน มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 Thai Higher Education Conference 2014 : THEC 2014.... สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับ eLearning ในหัวข้อ "The Sixth International e-Learning Conference....   ขอเชิญชวนนิสิต  นักศึกษา คณาจารย์  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน IEEE Region 10 Conference 2014 (IEEE TENCON 2014) ....