โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • Thailand’s Network Security Contest 2013 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 153,000 บาท
  saowanee
  saowanee เมื่อ Wednesday, August 21, 2013, 15:56:17
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [213]

  โครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013” จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด

   

  เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการเกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศออกมาอย่างมากมาย จากหลายๆ ประเทศ ซึ่งทำให้ประเทศที่เป็นผู้บริโภค หรือ ผู้นำมาใช้อย่างประเทศไทย ต้องติดตามทิศทางและความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและรวมไปถึงวิธีของการเรียนการสอน โดยอาศัยความสะดวกสบายของข้อมูลที่เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดเป็นโอกาสที่จะเผชิญกับภัยคุกคามต่อการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และอินเตอร์เน็ต อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

   

  ดังนั้นสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้การศึกษาและแนวทางในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และของข้อมูล จึงได้ร่วมมือจัดการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2013 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ให้แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย

   

  หากสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tcs.co.th/portal/page/portal/tcs/campaign/TNSC2013

   

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด  จัดการแข่งขัน Thailand’s....  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TCS) จัดโครงการแข่งขัน“Thailand’s Network Security.... คำกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน  Thailand’s  Network  Security  Contest 2012  ครั้งที่  7   โดย รศ.นพ.กำจร .... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จัดการแข่งขัน Thailand’s  Network.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จัดการแข่งขัน Thailand’s  Network....