โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet สนับสนุนการประชุมทางไกลการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2656 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมทางไกล การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2556
  UniNet สนับสนุนการประชุมทางไกลการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี kritsana
  kritsana เมื่อ Thursday, November 21, 2013, 15:51:18
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2656 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ได้ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมทางไกล การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2556 การประชุมดังกล่าวได้ใช้สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัย UniNet ในการเชื่อมต่อระหว่างห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปยัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผ่านทางระบบการประชุมทางไกล VDO Conference System ด้วยขนาดความเร็ว 2 Mbps ทั้งนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพราะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในหลายด้านเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย  UniNet ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาครั้งนี้และพร้อมที่สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาวิจัยบนเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

   

   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.