โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แจ้งประกาศทดลองใช้ฐานข้อมูล ProQuest Education Journals
  saowanee
  saowanee เมื่อ Monday, September 2, 2013, 15:38:40
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

  • ฐานข้อมูล ProQuest Education Journals

  รายละเอียด

  :

  ประกอบไปด้วยวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ด้านการศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง และเป็นวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600 ชื่อเรื่อง

  URL

  :

  http://search.proquest.com/education

  อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณธนลวรรณ คำนาดี ฝ่ายประสานงานฐานข้อมูล โทรศัพท์ 02-769-3888 โทรสาร 02-379-5182 หรือ e-mail : thamonwan@book.co.th, helpdesk@book.co.th  

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thomson Reuters จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Building World-Class Academic Journals.... บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library3. ฐานข้อมูล IEEE/IET....            สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมจัดงานมหกรรม.... มีการ จัดการประชุมนานาชาติ  The 57th World  Assembly  of  International  Council  on  Education  for  Teaching (ICET2013) .... เมื่อวันที่ 26 ก.ย.56  ผ.ศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)....