โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet สนับสนุนการประชุมทางไกลการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยเข้าประเทศลาวบนเครือข่าย TEIN
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2656 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อสนับสนุนการประชุมทางไกล เรื่อง การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยเข้าประเทศลาวบนเครือข่ายTEIN
  UniNet สนับสนุนการประชุมทางไกลการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยเข้าประเทศลาวบนเครือข่าย TEIN kritsana
  kritsana เมื่อ Thursday, November 21, 2013, 15:21:53
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2656 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ได้ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อสนับสนุนการประชุมทางไกล เรื่อง การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยเข้าประเทศลาวบนเครือข่ายTEIN  ซึ่งมีสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)CAT  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ TIEN เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวได้ใช้สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัย UniNet  ในการเชื่อมต่อระหว่าง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ไปยัง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก ประเทศลาว และ TEIN สาธารณรัฐเกาหลี  โดยผ่านทางระบบการประชุมทางไกล VDO Conference System ด้วยขนาดความเร็ว 2 Mbps ทั้งนี้ ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพราะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในหลายด้านและยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น UniNet ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาครั้งนี้และพร้อมที่สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาวิจัยบนเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  วันนี้ (21 มีนาคม 2557) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Gwangju Institute of....              สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... เมื่อวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2656  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ได้ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง....