โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • พิธีเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 27
  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556
  พิธีเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 27 kritsana
  kritsana เมื่อ Thursday, July 25, 2013, 14:44:39
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ นพ. กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 27” (27th WUNCA) พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความสำคัญของระบบเครือข่ายUniNetว่า “หากมองถึงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของประเทศไทยถือว่า เครือข่าย UniNet เป็นเครือข่ายแรกและเครือข่ายเดียวที่ได้มีการบูรณาการเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศให้เกิดขึ้นและสามารถรองรับการเชื่อมโยงไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งนอกจากการมีเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูงที่เข้มแข็งแล้ว สิ่งสาคัญอีกประการที่ต้องเร่งพัฒนาคือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียน คณาจารย์ นักวิจัย จะสามารถใช้ประโยชน์ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกรอบแนวคิดในการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษามาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้อันจะส่งผลถึงภาพใหญ่ของนโยบาย คือ “มหาวิทยาลัยติดอันดับโลกมากขึ้น” ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักที่เป็นกรอบใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” พร้อมกันนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา   ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “UniNet พบมหาวิทยาลัย” โดยกล่าวถึง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของระบบเครือข่ายUniNet กับการพัฒนาการศึกษา  โดยงานครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาเอกชน และหน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยอื่นๆ เข้าร่วมกว่า 900 คน การประชุมที่ผ่านมาประกอบด้วยการบรรยายและการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งาน รวมถึงการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 18 เรื่อง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูภาพบรรยากาศภายในงานได้ที่ www.uni.net.th

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  วันนี้(4มิถุนายน2558) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet ได้จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ.... ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 : Workshop on UniNet Network Computer and Application.... ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31 : Workshop on UniNet Network Computer and Application....           WUNCA ครั้งที่ 33 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ดำเนินการจัดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 28 และการประชุมเชิงวิชาการ....