โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ICET2013
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  sirirat
  sirirat เมื่อ Tuesday, February 5, 2013, 14:08:14
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [211]

  มีการ จัดการประชุมนานาชาติ  The 57th World  Assembly  of  International  Council  on  Education  for  Teaching (ICET2013)  ในหัวข้อ "Innovations  and  Trends  in  Education"  ในระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  จังหวัดนนทบุรี

  ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.stou.ac.th/icet2013

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.