โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ผู้อำนวยการ UniNet เป็นสักขีพยาน ม. มหิดล จับมือ CompTIA นำหลักสูตรสู่มาตราฐานสากลพร้อมเสวนาเรื่อง ICT Certifications and Education
  ผ.ศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ CompTIA Certifications, LLC ( CompTIA, USA )
  ผู้อำนวยการ UniNet เป็นสักขีพยาน ม. มหิดล จับมือ CompTIA นำหลักสูตรสู่มาตราฐานสากลพร้อมเสวนาเรื่อง ICT Certifications and Education kritsana
  kritsana เมื่อ Friday, September 27, 2013, 14:06:23
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

  เมื่อวันที่ 26 ก.ย.56  ผ.ศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ CompTIA Certifications, LLC ( CompTIA, USA ) ในการร่วมมือทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และได้ร่วมเสวนา อภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง ICT Certifications and Education ในการเสวนาครั้งนี้ ผู้อำนวยการ UniNet ได้สะท้อนความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวว่า “Certificate เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันถึงความสามารถของบุคคลที่เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี และแสดงถึงความมีประสบการณ์และมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี และสิ่งสำคัญคือผู้ที่ได้รับ Certificate ควรพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นมีคุณค่าและทำให้เกิดประโยชน์กับงานด้วย” ความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ CompTIA นั้น ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยจะมีสนามสอบที่จะผลิตบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ตลอดจนสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  CompTIA Healthcare IT Technician Certificate หลักสูตรอบรมใบประกาศนียบัตรผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับระบบงานบริการทางการแพทย์(CompTIA Healthcare IT Technician.... สำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้  พบกับการร่วมเสวนาของผู้อำนวยการ UniNet ในรื่อง ICT Certifications and Education และการให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย UniNet.... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (สพม.13) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสําหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.13.... ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล....            สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมจัดงานมหกรรม....