โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet ประชุมเตรียมความพร้อมงาน 28thWUNCA & CIT2014 & UniNOMS2014 ร่วม ม.บูรพา สระแก้ว
  เมื่อวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมงานประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 28 Workshop on UniNet Computer and Application (28th WUNCA) การประชุมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Conference on Computer Information Technologies (CIT2014) และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต UniNet Network Operation and Management Workshop (UniNOMS2014) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
  kritsana
  kritsana เมื่อ Wednesday, December 18, 2013, 13:55:49
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ เลิศวิภาตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet  ได้เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมงานประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 28  Workshop on UniNet Computer and Application (28th WUNCA)   การประชุมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Conference on Computer Information Technologies (CIT2014)  และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต UniNet Network Operation and Management Workshop (UniNOMS2014) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  โดย อาจารย์เสรี  ชิโนดม  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาบูรพา ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานดังกล่าวรวมถึงการสำรวจดูสถานที่ในการจัดงาน ซึ่งทางเจ้าภาพ (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว)     ได้มีการเตรียมพร้อมในการจัดงานและจัดเตรียมสถานที่ที่สามรถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 1,000 คน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.wunca.uni.net.th/wunca28/

   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   (Conference on Computer Information Technologies หรือ.... วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีที่ให้ความรู้แก่สมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์....         วันนี้ (29 มกราคม 2557) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ดำเนินการจัดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 28 และการประชุมเชิงวิชาการ....  เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2556 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)....