โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แจ้งเปลี่ยนแปลง URL ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal
  thailis
  thailis เมื่อ Wednesday, October 17, 2012, 10:36:28
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูล SpringerLink-Journal เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง นั้น

  ในการนี้ บริษัท Book Promotion ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง URL ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal จากเดิม http://www.springerlink.com เปลี่ยนเป็น http://www.link.springer.com โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

   

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library3. ฐานข้อมูล IEEE/IET.... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างให้ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น.... เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล JoVE (Journal of Visualized Experiments) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น....           ด้วยสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ร่วมกับร้าน UPInform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78.... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ฐานข้อมูล Academic Search Complete ฐานข้อมูล Education....