โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียนสมาชิก ThaiLIS ขณะนี้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายของ ThaiLIS ทั้งหมดได้แล้ว
  thailis
  thailis เมื่อ Wednesday, October 17, 2012, 09:27:56
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  ตามประกาศแจ้งให้ทราบด้านล่าง ขณะนี้ (11.00น.) สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายของ ThaiLIS ทั้งหมดได้แล้ว

   

  เรียน  สมาชิก ThaiLIS

               เนื่องจากมีการปรับปรุงเครือข่ายของ UniNet ด้าน Firewall ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายของ ThaiLIS ทั้งหมดได้

  ไม่ว่าจะเป็น WWW, UC, TDC, TAR, DCMS หรือ IP ต่างๆ  ซึ่งทาง UniNet คาดว่าจะแล้วเสร็จในค่ำคืนนี้  หากมีผลประการใดจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ครับ

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

   ทีม ThaiLIS

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน เนื่องด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของ Thailis ทั้งหมด....                ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย.... เรียนท่านผู้อำนวยการ และท่านสมาชิก ThaiLIS   สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาใคร่ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกมหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง.... รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ThaiLIS ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประกาศเกี่ยวกับการปิดให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect อันเนื่องมาจากการต่อสัญญาให้บริการประจำปี 2555....