โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียนสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดฯ ScienceDirct อาจถูกระงับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
  manus
  manus เมื่อ Friday, November 9, 2012, 16:43:35
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  เรียน สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัด สกอ. เรื่อยมา และในปีงบประมาณ 2555 ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐาน โดยมีฐานข้อมูล ScienceDirect ด้วยนั้น เนื่องด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ ทำให้การจัดทำสัญญาล่าช้าสำหรับฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งกระบวนการขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ได้มีหนังสือแจ้งปิดบริการหากการจัดทำสัญญายังไม่แล้วเสร็จ  ซึ่ง สกอ. ได้มีหนังสือขอขยายเวลาดำเนินการกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลจากบริษัทฯ ซึ่งบริษัทอาจไม่ยินยอม ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใคร่ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจตามมา ว่าการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirct อาจถูกระงับสำหรับกำหนดเวลาหากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม สกอ. จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเพื่อที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ ด้วย

  ขอแสดงความนับถือ

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  IntERLab กำหนดการจัดงาน ASIAN INTERNET ENGINEERING CONFERENCE (AINTEC) 2012 ระหว่างวันที่ 14 -16 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่ค่ะ เรียน สมาชิกเครือข่าย ThaiLIS ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประกาศเกี่ยวกับการปิดให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect อันเนื่องมาจากการต่อสัญญาให้บริการประจำปี 2555.... ประกาศขยายเวลาการส่งบทความวิชาการในงาน CIT2013&UniNOMS2013 กรอบระยะเวลา จากเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น กำหนดเริ่มส่งบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์:.... เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNetสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก โหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.... กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557 สำหรับผู้กู้ กยศ.....