โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2
  thailis
  thailis เมื่อ Monday, October 22, 2012, 16:21:43
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2

  -- ปิดการประกาศแล้ว --

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการที่มีภารกิจในการ ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย.... ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2556 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pragma24.pragma-grid.net/dct/page/65540 เริ่มลงทะเบียนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มิถุนายน 2556 และประกาศผลวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ทาง http://www.ene-camp.com ดาวน์โหลดใบสมัคร ติดตามข่าวสาร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่....           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO จำนวน 5.... สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (Inter-University Network : UniNet) โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่าง....