โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • Service Science for Library
  หัวข้อเรื่องนี้ เป็นเรื่องการยกระดับการให้บริการ (Service Science) วิวัฒนาการของระบบ IT เป็นดังนี้ -Mainframe (ยุค70s) Micro PC (ยุค 80s) Network & Laptops (ยุค90s) Tablet SmartPhone (00s) Sensor Actuators (10s) Bio device (20s)
  sirirat
  sirirat เมื่อ Friday, October 26, 2012, 15:17:20
  ความเห็น [0]
  3.สกู๊ป/บทความ [26]

  เรื่อง Service Science for Library

  บรรยายเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555

  วิทยากร คือ      ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันวิทยการ สวทช. 

  ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา หัวหน้าสาขา วิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

  ผู้ดำเนินรายการ ว่าที่ร้อยตรี พรพรหม อธิตนันท์ สถาบันวิทยาการ สวทช.

   

  หัวข้อเรื่องนี้ เป็นเรื่องการยกระดับการให้บริการ (Service Science) วิวัฒนาการของระบบ IT เป็นดังนี้ -Mainframe (ยุค70s) Micro PC (ยุค 80s) Network & Laptops (ยุค90s) Tablet SmartPhone (00s) Sensor Actuators (10s) Bio device (20s)

  ห้องสมุดสามารถ นำเสนอบริการต่าง ๆ ผ่านระบบไอทีสื่อสมัยใหม่ที่ลูกค้ามีใช้อยู่แล้ว วิทยาการบริการ (Service Science) มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ วิสัยทัศน์ สิ่งที่เสนอ(Offering) บริการ และนวัตกรรม
  Innovation แบ่งเป็น 4 แบบ คือ

  1. Product/Service Offering Innovation เพิ่มบริการหลังการขายสินค้า
  2. Process Innovation
  3. Delivery, Interactional & Interface Innovation
  4. Organizational/Business Model Innovation

  ตัวอย่าง นวัตกรรมของการบริการห้องสมุด เช่น

  ห้องสมุดสิงคโปร์ ตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า

  ใช้ Color Code แทนที่  Dewey, LC Code

  คืนหนังสือที่อื่น ๆ ได้

  ให้ยืมได้ทางออนไลน์ โมบาย

  กำหนด Service Level Agreement, SLA

  เป็นที่ปรึกษาฝึกสอนผู้ใช้บริการ

  เชี่ยวชาญในเนื้อหา

  Knowledge Provider

  เครื่องมือในการคิด Innovation คือ Service Blueprint การวาดพิมพ์เขียว ในทุกกิจกรรมที่ลูกค้าสัมผัส จะเห็นว่าลูกค้ามีจุดสัมผัสกี่จุด เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องต่อไป ขณะนี้มีงานตำแหน่ง ชื่อ Customer Experience Relationship (User Experience) ทำหน้าที่ช่วยจัดบริการให้ลูกค้าแบบส่วนบุคคลเป็นหลัก

   

  ที่มา  http://www.stks.or.th/blog/?p=15522

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ด้วย บริษัท EBSCO Publishing  และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญท่านสมาชิก ThaiLIS  78 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทดลองใช้ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS).... ด้วยบริษัท EBSCO Publishing จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)....                ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78....                ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78.... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างให้ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น....