โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เปิดให้ทดลองใช้สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition เป็นเวลา 6 เดือน
  saowanee
  saowanee เมื่อ Tuesday, December 11, 2012, 15:10:27
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  ด้วยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

   

  ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

  • สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online   Academic Edition

  รายละเอียด

  :

  เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ   ชื่อ Britannica   เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า   240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกBritannica Online   Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย   และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย   และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

  URL

  :

  http://search.eb.com

  อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณธนิกา เจียรนัยไพศาล Tel: 02-338-3183 , 08-9122-9144 หรือ e-mail: thanika_jea@nationgroup.com  

     

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
            ด้วยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78....                ด้วยสำนักพิมพ์ Britannica และร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม).... ด้วยบริษัทEBSCO Publishing จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์eBook.... เนื่องจาก ทาง JGN-X มีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงระบบวงจร ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 เป็นเวลา 180 นาที คือตั้งแต่เวลา 4.00 น. - 7.00 น. ทำให้สมาชิก.... ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดยChina National Knowledge Infrastructure (CNKI)....