โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA 26
  saowanee
  saowanee เมื่อ Tuesday, November 27, 2012, 14:40:34
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 26 และ CIT&UniNOMS2013 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ติดตามลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน ดังกำหนดการด้านล่างค่ะ

  วันที่

  รายละเอียด

  หมายเหตุ

  1   ธ.ค 55 – 11 ม.ค   56

  -   เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

   

  11   ธ.ค 55   –   11   ม.ค 56

  -   ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด   พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  -   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

  -   หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา สำนักงานฯ   ขอสงวนสิทธิในการคัดรายชื่อออก

  24   ธ.ค 55   –   11 ม.ค 56

  - ลง   ทะเบียนร่วมอบรม Workshop

  - ลง   ทะเบียนจนกว่าจะเต็ม

  23-25   ม.ค 56

  -   งานประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA26th

  - การ   ประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT2013&UniNOM2013)

   

   

  แล้วพบกันค่ะ

   

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  WUNCA ครั้งที่ 26 ในวันที่ 1 ธ.ค. 55 - 11 ม.ค. 56 จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน.... เรียน  สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่านทราบ ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 28 จากเดิม.... กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 26 " (WUNCA 26th) ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามกำหนดการต่างๆ ได้ Click.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตราจัดงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ....                  WUNCA อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ UniNet ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้น....