โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • รายงาน Cisco Global Cloud Index คาดทราฟฟิกคลาวด์เพิ่มขึ้น 6 เท่าภายในปี 2559
  saowanee
  saowanee เมื่อ Wednesday, November 28, 2012, 14:37:38
  ความเห็น [0]
  3.สกู๊ป/บทความ [26]
   
  รายงาน Cisco Global Cloud Index (ปี 2554-2559) ฉบับที่สองของปีนี้คาดการณ์ว่า‘ทราฟฟิกของดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก’ (ข้อมูลที่มีการใช้งานบนดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก) จะเพิ่มขึ้น 4 เท่าจนแตะระดับ 6.6 เซตตาไบต์ต่อปีภายในปี 2559  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคาดการณ์ว่า ‘ทราฟฟิกคลาวด์ทั่วโลก’ (ข้อมูลที่มีการใช้งานบนคลาวด์ทั่วโลก) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตเร็วที่สุดของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ จะเพิ่มขึ้น 6 เท่า ในปี 2559  หรือเติบโตในอัตราเฉลี่ย 44 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และปริมาณทราฟฟิก 683 เอ็กซาไบต์ต่อปีในช่วงปี 2554 จะเพิ่มเป็น 4.3 เซตตาไบต์ภายในปี 2559

  ทราฟฟิกของดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากผู้ใช้โดยตรง แต่เกิดจาก ‘เวิร์กโหลดของดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์คอมพิวติ้ง’ ในการทำงานที่มองไม่เห็น สำหรับช่วงปี 2554-2559 ซิสโก้คาดการณ์ว่าประมาณ 76 เปอร์เซ็นต์ของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์จะยังคงอยู่ภายในดาต้าเซ็นเตอร์ และโดยมากแล้วจะถูกสร้างโดยสตอเรจ กระบวนการผลิต และข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา ทราฟฟิกของดาต้าเซ็นเตอร์อีก 7 เปอร์เซ็นต์จะถูกสร้างขึ้นระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการรีพลิเคตข้อมูลและการอัพเดตซอฟต์แวร์/ระบบ  ส่วนที่เหลืออีก 17 เปอร์เซ็นต์ของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์เป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้เข้าถึงระบบคลาวด์ในการท่องเว็บ รับส่งอีเมล และวิดีโอสตรีมมิ่ง

  Cisco Global Cloud Index คาดการณ์ว่าภายในปี 2559 ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาจะมีอัตราการเติบโตของทราฟฟิกคลาวด์สูงสุด ขณะที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะประมวลผลเวิร์กโหลดคลาวด์มากที่สุด ตามด้วยภูมิภาคอเมริกาเหนือ

  รายละเอียดเบื้องต้น:

  - Cisco Global Cloud Index (2554-2559) พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินผลการเติบโตและแนวโน้มของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกและ Cloud-based Internet Protocol (IP)  รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาทราฟฟิกเครือข่าย (Network Traffic) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อดาต้าเซ็นเตอร์และสถาปัตยกรรมคลาวด์  ข้อมูลคาดการณ์ดังกล่าวมีความสำคัญมากขึ้นเพราะเครือข่ายและดาต้าเซ็นเตอร์ได้มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในการให้บริการคลาวด์

  - Cisco Global Cloud Index ประกอบด้วยข้อมูลคาดการณ์เกี่ยวกับ “การเปลี่ยนย้ายเวิร์กโหลด” (Workload Transition) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการย้ายเวิร์กโหลดจากดาต้าเซ็นเตอร์แบบเก่าไปสู่บริการคลาวด์แบบเวอร์ช่วลไลซ์มากขึ้น

  - นอกจากนี้ ข้อมูลคาดการณ์ดังกล่าวยังมี ข้อมูลความพร้อมด้านคลาวด์ของแต่ละภูมิภาค ซึ่งได้ทำการตรวจสอบความสามารถของเครือข่ายพื้นฐานและเครือข่ายไร้สายของแต่ละภูมิภาคจากเกือบ 150 ประเทศ เพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นและการบริการคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับภาคธุรกิจและคอนซูมเมอร์

  - Cisco Global Cloud Index จัดทำขึ้นจากการสร้างโมเดล การวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลัก แหล่งข้อมูลรองที่หลากหลาย รวมถึงทราฟฟิกข้อมูล 40 เทราไบต์ที่สุ่มตัวอย่างจากดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกในปีที่แล้ว; ผลจากการทดสอบเครือข่ายกว่า 90 ล้านครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา และรายงานวิจัยด้านการตลาดขององค์กรอื่นๆ (third-party)

  ประเด็น/ข้อมูลสำคัญ:

  - การเพิ่มขึ้นของทราฟฟิกคลาวด์แยกตามภูมิภาค: ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาจะมีอัตราการเติบโตของทราฟฟิกคลาวด์สูงสุดในช่วงปี 2554 ถึง 2559: Cisco Global Cloud Index ประกอบด้วยข้อมูลคาดการณ์ระดับภูมิภาคสำหรับการขยายตัวของทราฟฟิกคลาวด์

  - ในปี 2554 อเมริกาเหนือสร้างทราฟฟิกคลาวด์สูงสุด (261 เอ็กซาไบต์ต่อปี) ตามมาด้วยเอเชีย-แปซิฟิก (216 เอ็กซาไบต์ต่อปี) และยุโรปตะวันตก (156 เอ็กซาไบต์ต่อปี)

  - ภายในปี 2559 เอเชีย-แปซิฟิกจะสร้างทราฟฟิกคลาวด์สูงสุด (1.5 เซตตาไบต์ต่อปี) ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ (1.1 เซตตาไบต์ต่อปี) และยุโรปตะวันตก (963 เอ็กซาไบต์ต่อปี)

  - ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 ซิสโก้คาดการณ์ว่าภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาจะมีอัตราการเติบโตของทราฟฟิกคลาวด์สูงสุด (อัตราการเติบโตเฉลี่ย 79 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) ตามมาด้วยละตินอเมริกา (66 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (55 เปอร์เซ็นต์ต่อปี)

   

  การเติบโตของเวิร์กโหลดแยกตามภูมิภาค: ภายในปี 2559 เอเชีย-แปซิฟิกจะประมวลผลเวิร์กโหลดคลาวด์มากที่สุด ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ: Cisco Global Cloud Index ประกอบด้วยข้อมูลคาดการณ์ระดับภูมิภาคที่เกี่ยวกับการขยายตัวของเวิร์กโหลด

  - ในปี 2554 ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีเวิร์กโหลดคลาวด์สูงสุด (8.1 ล้านรายการ หรือ 38 เปอร์เซ็นต์ของเวิร์กโหลดคลาวด์ทั่วโลก) ตามมาด้วยเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีเวิร์กโหลด 6.7 ล้านรายการ หรือ 32 เปอร์เซ็นต์ของเวิร์กโหลดทั่วโลกในปี 2554

  - ภายในปี 2559 เอเชีย-แปซิฟิกจะประมวลผลเวิร์กโหลดคลาวด์มากที่สุด (40.6 ล้านรายการ หรือ 36 เปอร์เซ็นต์ของเวิร์กโหลดคลาวด์ทั่วโลก) ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ ซึ่งมีเวิร์กโหลด 17.4 ล้านรายการ หรือ 26 เปอร์เซ็นต์ของเวิร์กโหลดทั่วโลกในปี 2559

  - ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 คาดว่าภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาจะมีอัตราการเติบโตของเวิร์กโหลดคลาวด์สูงสุด (อัตราการเติบโตเฉลี่ย 73 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) ตามมาด้วยละตินอเมริกา (60 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) และยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (50 เปอร์เซ็นต์ต่อปี)

  - ในอเมริกาเหนือ เวิร์กโหลดของดาต้าเซ็นเตอร์แบบเดิมๆ จะลดลงจากปี 2554 ถึง 2559 (จาก 18.3 ล้านรายการในปี 2554 เป็น 17.4 ล้านรายการในปี 2559) จนกระทั่งอัตราการเติบโตเฉลี่ยติดลบ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

  - การขยายตัวของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 4 เท่าภายในปี 2559 ซิสโก้คาดการณ์ว่าทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกจะเติบโตเกือบ 4 เท่า จาก 1.8 เซตตาไบต์ในปี 2554 เพิ่มเป็น 6.6 เซตตาไบต์ต่อปีในปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย 31 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

  - ทราฟฟิกคลาวด์ทั่วโลกจะคิดเป็นสัดส่วนเกือบสองในสามของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก ทราฟฟิกคลาวด์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 39 เปอร์เซ็นต์ (57 เอ็กซาไบต์ต่อเดือน และ 683 เอ็กซาไบต์ต่อปี) ของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดในปี 2554 เป็น 64 เปอร์เซ็นต์ (เกือบสองในสาม หรือ 355 เอ็กซาไบต์ต่อเดือน และ 4.3 เซตตาไบต์ต่อปี) ของทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดในปี 2559

  - ทราฟฟิกคลาวด์ทั่วโลกจะเติบโตรวดเร็วกว่าทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกโดยรวม การเปลี่ยนย้ายไปสู่บริการคลาวด์ (Transition to Cloud Services) จะส่งผลให้ทราฟฟิกคลาวด์ทั่วโลกเติบโตในอัตราที่สูงกว่าทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก โดยทราฟฟิกดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกจะเติบโต 4 เท่า (เฉลี่ย 31 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) จากปี 2554 ถึง 2559 ขณะที่ทราฟฟิกคลาวด์ทั่วโลกจะเติบโต 6 เท่า (เฉลี่ย 44 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) ในช่วงเวลาเดียวกัน

  - การเปลี่ยนย้ายเวิร์กโหลด (Workload Transition): ในช่วงปี 2554 ถึง 2559 เวิร์กโหลดดาต้าเซ็นเตอร์จะเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า ขณะที่เวิร์กโหลดคลาวด์จะเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า ในปี 2554 เวิร์กโหลด 30 เปอร์เซ็นต์ถูกประมวลผลในระบบคลาวด์ ขณะที่ 70 เปอร์เซ็นต์ถูกจัดการในดาต้าเซ็นเตอร์แบบเก่า

  - 2557 จะเป็นปีแรกที่เวิร์กโหลดส่วนใหญ่ย้ายไปสู่ระบบคลาวด์ โดย 52 เปอร์เซ็นต์ของเวิร์กโหลดทั้งหมดจะถูกประมวลผลในระบบคลาวด์ เทียบกับ 48 เปอร์เซ็นต์ในระบบไอทีแบบเดิมๆ

  - ภายในปี 2559 ราว 62 เปอร์เซ็นต์ หรือเกือบสองในสามของเวิร์กโหลดทั้งหมดจะถูกประมวลผลในระบบคลาวด์

  - เวิร์กโหลดเฉลี่ยต่อเซิร์ฟเวอร์คลาวด์หนึ่งเครื่องจะเพิ่มขึ้นจาก 4.2 ในปี 2554 เป็น 8.5 ภายในปี 2559 และเมื่อเทียบกันแล้ว เวิร์กโหลดเฉลี่ยต่อเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องในดาต้าเซ็นเตอร์จะเพิ่มขึ้นจาก 1.5 ในปี 2554 เป็น 2.0 ในปี 2559

  - ความพร้อมทางด้านคลาวด์: ปัจจุบัน เอเชีย-แปซิฟิก ยุโรปกลางและตะวันออก อเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก สามารถรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นสูง (advanced cloud-computing applications) บนเครือข่ายพื้นฐาน ปัจจุบันมีเพียงยุโรปตะวันตกเท่านั้นที่มีประสิทธิภาพเครือข่ายโดยเฉลี่ยสูงพอที่จะรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นกลาง (intermediate cloud-computing applications ) บนเครือข่ายไร้สาย ในการประเมินความพร้อมทางด้านคลาวด์ มีการวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆของเครือข่ายพื้นฐานและเครือข่ายไร้สาย การประเมินความเร็วเฉลี่ยในการอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลรวมถึงค่าหน่วงเวลาในแต่ละภูมิภาค: เอเชีย-แปซิฟิก ยุโรปกลางและตะวันออก ละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา อเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก

  - ในส่วนของเครือข่ายพื้นฐาน ประสิทธิภาพเครือข่ายโดยเฉลี่ยสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา และละตินอเมริกา สามารถรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นกลางได้เช่น วิดีโอสตรีมมิ่งความละเอียดสูง และการสนทนาผ่านวิดีโอ

  - ประสิทธิภาพบรอดแบนด์บนเครือข่ายพื้นฐานโดยเฉลี่ยสำหรับเอเชีย-แปซิฟิก ยุโรปกลางและตะวันออก อเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก สามารถรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นสูงได้ เช่น วิดีโอสตรีมมิ่ง 3 มิติ และบริการเวอร์ช่วลออฟฟิศระดับสูง

  หมายเหตุ: บางประเทศในแต่ละภูมิภาคมีความสามารถของเครือข่ายพื้นฐานโดยเฉลี่ยเพียงพอที่จะรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นสูงในปัจจุบัน

  - ในส่วนของเครือข่ายไร้สาย มีเพียงภูมิภาคยุโรปตะวันตกเท่านั้นที่มีประสิทธิภาพเครือข่ายโดยเฉลี่ยเพียงพอที่จะรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นกลางในปัจจุบัน

  - ประสิทธิภาพบรอดแบนด์บนเครือข่ายไร้สายโดยเฉลี่ยสำหรับภูมิภาคอื่นๆสามารถรองรับแอพพลิเคชั่นคลาวด์คอมพิวติ้งขั้นพื้นฐาน เช่น การท่องเว็บ และการสื่อสารด้วยข้อความ

  หมายเหตุ: บางประเทศในแต่ละภูมิภาคสามารถรองรับบริการคลาวด์ไร้สายขั้นกลางได้ โดยฮังการีเป็นเพียงประเทศเดียวที่สามารถรองรับบริการคลาวด์ไร้สายขั้นสูงในปัจจุบัน

  จาก :http://www.pcworld.in.th/cisco-global-cloud-index-report/ 

   

   

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  งานสัมมนาวิชาการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   และมากด้วยประสบการณ์ พร้อมรับชมบูธนิทรรศการบนเครือข่ายจากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำ ในงาน NETDAY2012.... eduroam is a wireless roaming access service developed for the international academic community that provides students, researchers or staff at participating institutions with.... The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science international conference (TIMES-iCON2016) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559  ณ.... Gartner ประกาศเทรนด์เทคโนโลยีประจำปี 2013 และเป็นอย่างที่คาดไว้คือ Cloud Computing ไม่ได้เป็นเทรนด์อีกต่อไปแล้ว เนื่องจาก Cloud Computing.... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างให้ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น....