โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ขอเรียนเชิญ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการในงาน CIT&UniNOMS2013
  saowanee
  saowanee เมื่อ Wednesday, October 24, 2012, 14:24:33
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [222]

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   (Conference on Computer Information Technologies หรือ CIT2013) และ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต Uninet Network   Operation and Management Workshop (UniNOMS2013) ขึ้นวันที่ 24   มกราคม   2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการจัดงานใคร่ ขอเชิญชวนนักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ ทั้งนี้ท่านสามารถ Download  Call for paper และ รายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ http://www.cit.uni.net.th/2013

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ารนำเสนอบทความวิชาการในงาน การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   (Conference on Computer Information Technologies หรือ CIT) และ.... ด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท Elsevier จะจัดการฝึกอบรมเรื่อง.... สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาบทความที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่  http://www.cit.uni.net.th/2013/result2013.php           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO จำนวน 5....         วันนี้ (29 มกราคม 2557) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล....