โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage knowledge
  saowanee
  saowanee เมื่อ Wednesday, November 21, 2012, 14:25:27
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage Knowledge ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

  • ฐานข้อมูล Sage Knowledge

  รายละเอียด

  :

  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   (e-Book) และ   หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reference) จำนวนมากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง   (รวมหนังสืออ้างอิงที่มีชื่อเสียงมากกว่า 300 ชื่อเรื่อง)   ที่มีเนื้อหาคลอบคลุมหลายสาขาวิชาได้แก่ Business and management, Counseling,   Criminology, Education, Geography, Health and social care, Media and   communication, Politics and international relations, Psychology และ Sociology

  URL

  :

  http://knowledge.sagepub.com

   

  อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณสุมิตรา ศรีทรัพย์ ฝ่ายประสานงานฐานข้อมูล Tel: 02-769-3888 หรือ e-mail: sumitra@book.co.th , helpdesk@book.co.th     

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนท่านผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด/ห้องสมุด และท่านสมาชิก ThaiLIS 78 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78.... โดยการดำเนินการประชุมจะจัดดำเนินการทุกปี ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี .... ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดยChina National Knowledge Infrastructure (CNKI).... เรื่อง Service Science for Library บรรยายเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 วิทยากร คือ      ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันวิทยการ.... Gartner ประกาศเทรนด์เทคโนโลยีประจำปี 2013 และเป็นอย่างที่คาดไว้คือ Cloud Computing ไม่ได้เป็นเทรนด์อีกต่อไปแล้ว เนื่องจาก Cloud Computing....