โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • สมาชิก ThaiLIS สามารถทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage Knowledge ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
  manus
  manus เมื่อ Wednesday, November 21, 2012, 14:18:56
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  เรียนท่านผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด/ห้องสมุด และท่านสมาชิก ThaiLIS 78 มหาวิทยาลัย/สถาบัน

  ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage Knowledge ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

  - ฐานข้อมูล Sage Knowledge
  รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reference) จำนวนมากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง (รวมหนังสืออ้างอิงที่มีชื่อเสียงมากกว่า 300 ชื่อเรื่อง) ที่มีเนื้อหาคลอบคลุมหลายสาขาวิชาได้แก่ Business and management, Counseling, Criminology, Education, Geography, Health and social care, Media and communication, Politics and international relations, Psychology และ Sociology
  URL : http://knowledge.sagepub.com

  อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณสุมิตรา ศรีทรัพย์ ฝ่ายประสานงานฐานข้อมูล Tel: 02-769-3888 หรือ e-mail: sumitra@book.co.th , helpdesk@book.co.th

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage.... ตามประกาศแจ้งให้ทราบด้านล่าง ขณะนี้ (11.00น.) สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายของ ThaiLIS ทั้งหมดได้แล้ว   เรียน  สมาชิก ThaiLIS....  เรียน สมาชิก UniNet                  .... เรียน สมาชิกเครือข่าย ThaiLIS ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประกาศเกี่ยวกับการปิดให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect อันเนื่องมาจากการต่อสัญญาให้บริการประจำปี 2555.... ด้วย บริษัท EBSCO Publishing  และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญท่านสมาชิก ThaiLIS  78 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทดลองใช้ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)....