โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ประกาศขยายเวลาการส่งบทความวิชาการในงาน CIT2013&UniNOMS2013
  saowanee
  saowanee เมื่อ Thursday, December 6, 2012, 14:04:55
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  ประกาศขยายเวลาการส่งบทความวิชาการในงาน CIT2013&UniNOMS2013

  กรอบระยะเวลา

  จากเดิม

  เปลี่ยนแปลงเป็น

  กำหนดเริ่มส่งบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์:

  22 ตุลาคม 2555  – 15 ธันวาคม 2555

  22 ตุลาคม 2555 – 30 ธันวาคม2555

  แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิชาการ/เอกสารนำเสนอ:

  3     มกราคม  2556

  11     มกราคม  2556

  ส่งบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์พร้อมตีพิมพ์:

  10     มกราคม  2556

  16     มกราคม  2556

  วันเสนอผลงาน:

  24     มกราคม  2556

  24     มกราคม  2556

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   (Conference on Computer Information Technologies หรือ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 26 และ CIT&UniNOMS2013 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.... ารนำเสนอบทความวิชาการในงาน การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   (Conference on Computer Information Technologies หรือ CIT) และ.... สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาบทความที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่  http://www.cit.uni.net.th/2013/result2013.php เรียน สมาชิกชาว UniNet ทุกท่านทราบ ท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศและการบรรยายในงาน WUNCA ครั้งที่ 26 ได้ Click ที่นี่ค่ะ   โดยท่านสามารถ Download โปรแกรม....