โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ข่าวสารล่าสุด » 2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet
  UniNet เยี่ยมเยือนสมาชิกเครือข่าย จังหวัดภูเก็ต
   เผยแพร่แล้ว 9 Months Ago via sirirat   Thursday, July 28, 2016, 15:10:50
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ....
   เผยแพร่แล้ว 9 Months Ago via sirirat   Friday, July 15, 2016, 14:15:20
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA) งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง....
   เผยแพร่แล้ว 10 Months Ago via sirirat   Thursday, June 30, 2016, 10:26:28
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet เยี่ยมเยือนสมาชิกเครือข่าย UniNet เยี่ยมเยือนสมาชิกเครือข่าย
   เผยแพร่แล้ว 11 Months Ago via sirirat   Thursday, June 2, 2016, 10:59:33
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Thursday, April 7, 2016, 11:37:32
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา....
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Monday, March 7, 2016, 13:25:02
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่2) การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปีงบประมาณ....
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Wednesday, February 17, 2016, 10:09:33
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม UC Connexion....
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Tuesday, February 9, 2016, 15:35:39
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปี 2559 โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปี 2559
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via saowanee   Thursday, January 14, 2016, 14:43:36
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  Thomson Reuters ยกย่อง ๒๒ นักวิจัยไทย คุณภาพงานตีพิมพ์สูง
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Thursday, November 12, 2015, 15:55:48
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet เข้าตรวจรรับงานบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่าย
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Friday, October 23, 2015, 14:34:34
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ UniNet ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ UniNet
   เผยแพร่แล้ว 2 Yaers Ago via sirirat   Monday, October 5, 2015, 14:22:52
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 1 - 12 of 77.  next
  ข่าวสารล่าสุด
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source
                 ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source ซึ่งจะเป็นประโย
  อ่านต่อ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
                 ด้วยสำนักพิมพ์ Britannica และร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic ซึ่
  อ่านต่อ...
  สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0
                 รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวในการเนประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือยูนิเน็ต ครั้งที่ 34 ซึ่งมหาวิทย
  อ่านต่อ...
  การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34
                 รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการ อุดมศึกษาในฐานะ CIO กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนา “การดำเนิน กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่&nbs
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา