โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ข่าวสารล่าสุด » 2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet
  กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2560 กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2560
   เผยแพร่แล้ว 3 Months Ago via sirirat   Thursday, June 29, 2017, 15:34:29
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2 UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2
   เผยแพร่แล้ว 4 Months Ago via sirirat   Wednesday, May 24, 2017, 12:25:12
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ประกาศผลการแข่งขัน “Thailand's Network Security Contest 2017” รอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลการแข่งขัน “Thailand's Network Security Contest 2017” รอบชิงชนะเลิศ
   เผยแพร่แล้ว 6 Months Ago via sirirat   Monday, April 3, 2017, 16:44:49
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design รุ่น 3 UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design รุ่น 3
   เผยแพร่แล้ว 6 Months Ago via sirirat   Monday, April 3, 2017, 11:25:25
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet เยี่ยมเยือนสมาชิกเครือข่าย จังหวัดภูเก็ต
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Thursday, July 28, 2016, 15:10:50
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ....
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Friday, July 15, 2016, 14:15:20
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA) งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง....
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Thursday, June 30, 2016, 10:26:28
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet เยี่ยมเยือนสมาชิกเครือข่าย UniNet เยี่ยมเยือนสมาชิกเครือข่าย
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Thursday, June 2, 2016, 10:59:33
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Thursday, April 7, 2016, 11:37:32
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา....
   เผยแพร่แล้ว 2 Yaers Ago via sirirat   Monday, March 7, 2016, 13:25:02
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่2) การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปีงบประมาณ....
   เผยแพร่แล้ว 2 Yaers Ago via sirirat   Wednesday, February 17, 2016, 10:09:33
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม UC Connexion....
   เผยแพร่แล้ว 2 Yaers Ago via sirirat   Tuesday, February 9, 2016, 15:35:39
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 1 - 12 of 81.  next
  ข่าวสารล่าสุด
  ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35
                 ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานและการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA) 19 กรกฎาคม 2560 พิธีเปิด (เช้า) https://www.youtube.com/channel/U
  อ่านต่อ...
  กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2560
                 สำหรับเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย UniNet ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสมาชิกเครือข่าย UniNet ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการบริหารจัดการเครือข่าย และการบริหา
  อ่านต่อ...
  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC
                 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC ขึ้นจำนวน 8 ครั้งกระจายตามภูมิภาคและส่วนกลาง กำหนดการดังนี้              
  อ่านต่อ...
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2
                 วันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 110 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาว
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา