โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ข่าวสารล่าสุด » 2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet
  Unitnet จับมือ สพม.เขต 8 จ.ราชบุรี จัดอบรมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
   เผยแพร่แล้ว 2 Weeks Ago via waraporn   Tuesday, April 3, 2018, 15:46:30
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ
   เผยแพร่แล้ว 2 Weeks Ago via waraporn   Tuesday, April 3, 2018, 10:45:08
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet จับมือ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
   เผยแพร่แล้ว 2 Weeks Ago via waraporn   Tuesday, April 3, 2018, 09:52:00
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet จับมือ สพป.พิษณุโลก เขต 3
   เผยแพร่แล้ว 3 Weeks Ago via waraporn   Monday, April 2, 2018, 11:38:34
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet จับมือ สพป.ลพบุรี จัดประชุม"เครือข่ายอินเทอร์เน็ต"
   เผยแพร่แล้ว 3 Weeks Ago via waraporn   Wednesday, March 28, 2018, 15:09:25
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  "DNS" UniNet - มอ.
   เผยแพร่แล้ว 3 Weeks Ago via waraporn   Wednesday, March 28, 2018, 15:02:33
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ครม.สัญจร ลงพื้นที่จังหวัดระนอง
   เผยแพร่แล้ว 3 Weeks Ago via waraporn   Wednesday, March 28, 2018, 14:57:14
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  Unitnet จับมือ สพม.13 จัดอบรมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จ.กระบี่
   เผยแพร่แล้ว 3 Weeks Ago via waraporn   Wednesday, March 28, 2018, 14:42:37
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ครม.สัญจร ลงพื้นที่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู
   เผยแพร่แล้ว 3 Weeks Ago via waraporn   Wednesday, March 28, 2018, 14:11:38
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ครม.สัญจร ลงพื้นที่ จันทบุรี-ตราด
   เผยแพร่แล้ว 3 Weeks Ago via waraporn   Wednesday, March 28, 2018, 14:10:33
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ครม.สัญจร ลงพื้นที่ สพป. เขต 4
   เผยแพร่แล้ว 3 Weeks Ago via waraporn   Wednesday, March 28, 2018, 13:44:46
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ประชุมแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้....
   เผยแพร่แล้ว 1 Month Ago via waraporn   Monday, March 12, 2018, 10:03:19
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 1 - 12 of 100.  next
  ข่าวสารล่าสุด
  Unitnet จับมือ สพม.เขต 8 จ.ราชบุรี จัดอบรมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดประชุมการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยนายธีรวัฒน์ ก่อบุญ พร้อมทั้งทีมวิศวกรระบบเครือข่ายและคณะ ได้จ
  อ่านต่อ...
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
                 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่
  อ่านต่อ...
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “โครงการเครือข่ายห้องสมดุในประเทศไทย (Thai Library Integrated System ThaiLIS) ในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ร่วมมือสรรค์สร้างสั
  อ่านต่อ...
  UniNet จับมือ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
         รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานประชุมชี้แจงแนะนำการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานให้มีความรู้ คว
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา