โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ข่าวสารล่าสุด » 2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet
  "ครูต้นแบบ" สพป.ระยอง เขต 1
   เผยแพร่แล้ว 4 Weeks Ago via waraporn   Monday, May 28, 2018, 13:07:24
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level)....
   เผยแพร่แล้ว 1 Month Ago via waraporn   Friday, May 18, 2018, 14:13:59
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  Site Visit UC
   เผยแพร่แล้ว 1 Month Ago via waraporn   Friday, May 18, 2018, 13:44:19
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  อบรม "ครูต้นแบบ" สพม.23 จังหวัดสกลนคร
   เผยแพร่แล้ว 2 Months Ago via waraporn   Friday, May 11, 2018, 11:52:59
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  พิธีลงนาม....
   เผยแพร่แล้ว 2 Months Ago via waraporn   Tuesday, May 8, 2018, 11:26:08
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet จับมือ สพป.ตราด จัดประชุม "เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง"
   เผยแพร่แล้ว 2 Months Ago via waraporn   Monday, May 7, 2018, 13:45:37
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  "ครูต้นแบบ" สพม.29 - อุบลราชธานี
   เผยแพร่แล้ว 2 Months Ago via waraporn   Friday, May 4, 2018, 09:10:04
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 1 - 1 Votes
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผน UniNet"
   เผยแพร่แล้ว 2 Months Ago via waraporn   Friday, April 27, 2018, 10:43:42
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet จับมือ สพม. เขต 21 จ.หนองคาย จัดอบรม "อินเทอร์เน็ตโรงเรียน"
   เผยแพร่แล้ว 2 Months Ago via waraporn   Friday, April 27, 2018, 10:34:44
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ
   เผยแพร่แล้ว 2 Months Ago via waraporn   Monday, April 23, 2018, 10:39:11
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  Unitnet จับมือ สพม.เขต 8 จ.ราชบุรี จัดอบรมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
   เผยแพร่แล้ว 3 Months Ago via waraporn   Tuesday, April 3, 2018, 15:46:30
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet จับมือ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
   เผยแพร่แล้ว 3 Months Ago via waraporn   Tuesday, April 3, 2018, 09:52:00
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 1 - 12 of 109.  next
  ข่าวสารล่าสุด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง
  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ ในวันและเวลาที่กำหนด ณ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น ๑๓ อาคารอุดมศึกษา อาคาร ๒รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
  อ่านต่อ...
  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC)
            มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC) ฉลองครบรอบ 30 ปี .th ในปี 2561 ด้วยการจัดกิจกรรมประชุมและสัมมนาตลอดทั้งปี และหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว คือ การจัดสัมมนาเรื่อง “ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต” ซึ่งเป็นสัมมน
  อ่านต่อ...
  "ครูต้นแบบ" สพป.ระยอง เขต 1
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมกับสพป.ระยองเขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา “ครูต้นแบบ” และพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับ Thailand 4.0 ให้แก่ครูและบุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นท
  อ่านต่อ...
  การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
  10-11 พฤษภาคม 2561: สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนิน
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา