โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ข่าวสารล่าสุด » 8.จดหมายข่าว
  จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2558 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2558
   เผยแพร่แล้ว 3 Yaers Ago via kritsana   Monday, June 29, 2015, 16:04:00
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2558
   เผยแพร่แล้ว 3 Yaers Ago via kritsana   Tuesday, June 9, 2015, 11:19:49
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2558
   เผยแพร่แล้ว 3 Yaers Ago via kritsana   Wednesday, May 6, 2015, 16:00:04
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2558
   เผยแพร่แล้ว 3 Yaers Ago via kritsana   Friday, April 3, 2015, 16:42:28
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 4 - 1 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
   เผยแพร่แล้ว 3 Yaers Ago via kritsana   Friday, March 6, 2015, 11:19:25
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2558 จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2558
   เผยแพร่แล้ว 3 Yaers Ago via kritsana   Thursday, February 5, 2015, 15:19:01
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2557 จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2557
   เผยแพร่แล้ว 3 Yaers Ago via kritsana   Tuesday, January 6, 2015, 10:16:36
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
   เผยแพร่แล้ว 3 Yaers Ago via kritsana   Tuesday, December 2, 2014, 11:26:32
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2557 จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2557
   เผยแพร่แล้ว 3 Yaers Ago via kritsana   Wednesday, October 29, 2014, 17:17:20
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2557
   เผยแพร่แล้ว 4 Yaers Ago via kritsana   Saturday, October 4, 2014, 12:51:07
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2557
   เผยแพร่แล้ว 4 Yaers Ago via kritsana   Tuesday, September 2, 2014, 09:54:38
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2557
   เผยแพร่แล้ว 4 Yaers Ago via kritsana   Monday, August 4, 2014, 14:46:03
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 1 - 12 of 20.  next
  ข่าวสารล่าสุด
  ประชุมแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขอบเขตในการในการดำเนินงานบนระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม และแนวทางการลงรายการตามประเภททรัพยากรตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณุกรม (UC Level) หลักเกณฑ์ในการกำหนดหัวเรื่อง ชี้แจงการนำเข้าระเบียนบรรณานุกรมวารสารและการสร้างรายการ Holdings วารส
  อ่านต่อ...
  UniNet จับมือ ม.บูรพา ร่วม สพม.27
  วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีที่ให้ความรู้แก่สมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อ “การออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับโรงเรียน” โดยอาจารย์พง
  อ่านต่อ...
  คำแถลงการณ์ปัญหาการใช้งานเครือข่ายฐานข้อมูล EBSCO และ PubMed
            ในช่วงวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีปัญหาขัดข้องเกิดขึ้นบางส่วนในระบบเครือข่าย UniNet ของ สกอ. ทำให้การบริการระบบสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยคณาจารย์ไม่สามารถสืบค้นได้ เริ่มจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีการโจมตีออกต่างประเทศผ่านช่องทางหลัก Researc
  อ่านต่อ...
  Unitnet จับมือ สพม.1 จัดประชุมแนวทางบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
  1 กุมภาพันธ์ 2561 : ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครือข่าย UniNet ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา