โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ข่าวสารล่าสุด » 3.สกู๊ป/บทความ
  16 e-textbook providers: Who’s publishing and who’s selling? 16 e-textbook providers: Who’s publishing and who’s selling?
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via sirirat   Tuesday, February 5, 2013, 13:59:13
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  โทษของการคัดเลือกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ โทษของการคัดเลือกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via sirirat   Tuesday, February 5, 2013, 08:55:08
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 3 - 1 Votes
  เทรนด์เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และ Cloud Computing เทรนด์เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และ Cloud Computing
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via thailis   Tuesday, December 25, 2012, 11:20:17
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  รายงาน Cisco Global Cloud Index คาดทราฟฟิกคลาวด์เพิ่มขึ้น 6 เท่าภายในปี 2559 รายงาน Cisco Global Cloud Index คาดทราฟฟิกคลาวด์เพิ่มขึ้น 6 เท่าภายในปี....
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via saowanee   Wednesday, November 28, 2012, 14:37:38
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  สิ่งดีๆ ที่คุณจะพบใน Windows 8 สิ่งดีๆ ที่คุณจะพบใน Windows 8
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via saowanee   Wednesday, November 28, 2012, 10:43:44
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 5 - 1 Votes
  เรื่องคลาวด์ๆกับการซักผ้า เรื่องคลาวด์ๆกับการซักผ้า
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via manus   Monday, November 26, 2012, 08:51:08
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 5 - 1 Votes
  UniNet ร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือ ไทย-ลาว ในโครงการภายใต้คณะกรรมการร่วมด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา UniNet ร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือ ไทย-ลาว....
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via sirirat   Friday, November 16, 2012, 11:12:21
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  อะไรจะเป็นจอที่ 5 แห่งยุคดิจิตอล
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via manus   Tuesday, November 6, 2012, 09:25:14
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  Oracle กับ Big Data Oracle กับ Big Data
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via manus   Monday, November 5, 2012, 11:08:33
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  Library Trend – New Service
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via manus   Saturday, October 27, 2012, 12:51:59
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 5 - 1 Votes
  Service Science for Library Service Science for Library
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via sirirat   Friday, October 26, 2012, 15:17:20
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  BWCTL is a command-line client application and a scheduling and policy daemon that wraps Iperf and Thrulay. BWCTL is a command-line client application and a scheduling and policy....
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via sirirat   Wednesday, October 24, 2012, 14:40:09
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 13 - 24 of 26. prev next
  ข่าวสารล่าสุด
  UniNet แนะนำ “วีคลาส.ไทย” ระบบประชุมทางไกลเพื่อคนไทย ใช้งานง่าย ไม่เสียค่าจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเพื่อส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศ
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเพื่อการศึกษาวิจัย ได้ค้นพบ “วีคลาส.ไทย” ระบบการประชุมทางไกลเพื่อคนไทย ได้ใช้งานง
  อ่านต่อ...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)http://interapp.mua.go.th/auction/document/202005191716.pdf
  อ่านต่อ...
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
     สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรพัฒนาตนเองตามคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วิ
  อ่านต่อ...
  UniNet ได้สรุปการให้บริการระบบ Video Conference system ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดมาตรการการทำงานสำหรับบุคลากรในสั
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา