โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ข่าวสารล่าสุด » 1.ข่าวและประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง
   เผยแพร่แล้ว 3 Days Ago via waraporn   Thursday, June 21, 2018, 10:01:48
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC) มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center....
   เผยแพร่แล้ว 4 Weeks Ago via sirirat   Monday, May 28, 2018, 17:12:14
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
   เผยแพร่แล้ว 3 Months Ago via sirirat   Tuesday, April 3, 2018, 14:32:13
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล จำนวน 2 ฐานข้อมูล แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล จำนวน 2 ฐานข้อมูล
   เผยแพร่แล้ว 3 Months Ago via sirirat   Wednesday, March 28, 2018, 11:30:52
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  คำแถลงการณ์ปัญหาการใช้งานเครือข่ายฐานข้อมูล EBSCO และ PubMed คำแถลงการณ์ปัญหาการใช้งานเครือข่ายฐานข้อมูล EBSCO และ PubMed
   เผยแพร่แล้ว 4 Months Ago via sirirat   Tuesday, February 27, 2018, 16:03:50
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI
   เผยแพร่แล้ว 5 Months Ago via saowanee   Friday, February 9, 2018, 10:46:07
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา....
   เผยแพร่แล้ว 9 Months Ago via sirirat   Tuesday, October 3, 2017, 13:51:32
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35 ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Tuesday, July 18, 2017, 22:32:08
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Friday, May 26, 2017, 10:28:13
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Thursday, April 20, 2017, 16:59:07
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตสำหรับภาคการศึกษา ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์....
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Friday, April 7, 2017, 10:54:02
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ....
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Thursday, March 2, 2017, 10:34:44
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 1 - 12 of 136.  next
  ข่าวสารล่าสุด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง
  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ ในวันและเวลาที่กำหนด ณ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น ๑๓ อาคารอุดมศึกษา อาคาร ๒รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
  อ่านต่อ...
  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC)
            มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC) ฉลองครบรอบ 30 ปี .th ในปี 2561 ด้วยการจัดกิจกรรมประชุมและสัมมนาตลอดทั้งปี และหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว คือ การจัดสัมมนาเรื่อง “ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต” ซึ่งเป็นสัมมน
  อ่านต่อ...
  "ครูต้นแบบ" สพป.ระยอง เขต 1
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมกับสพป.ระยองเขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา “ครูต้นแบบ” และพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับ Thailand 4.0 ให้แก่ครูและบุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นท
  อ่านต่อ...
  การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
  10-11 พฤษภาคม 2561: สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนิน
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา