โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ข่าวสารล่าสุด » 1.ข่าวและประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
   เผยแพร่แล้ว 2 Weeks Ago via sirirat   Tuesday, April 3, 2018, 14:32:13
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล จำนวน 2 ฐานข้อมูล แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล จำนวน 2 ฐานข้อมูล
   เผยแพร่แล้ว 3 Weeks Ago via sirirat   Wednesday, March 28, 2018, 11:30:52
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  คำแถลงการณ์ปัญหาการใช้งานเครือข่ายฐานข้อมูล EBSCO และ PubMed คำแถลงการณ์ปัญหาการใช้งานเครือข่ายฐานข้อมูล EBSCO และ PubMed
   เผยแพร่แล้ว 2 Months Ago via sirirat   Tuesday, February 27, 2018, 16:03:50
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI
   เผยแพร่แล้ว 3 Months Ago via saowanee   Friday, February 9, 2018, 10:46:07
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา....
   เผยแพร่แล้ว 7 Months Ago via sirirat   Tuesday, October 3, 2017, 13:51:32
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35 ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35
   เผยแพร่แล้ว 10 Months Ago via sirirat   Tuesday, July 18, 2017, 22:32:08
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC
   เผยแพร่แล้ว 12 Months Ago via sirirat   Friday, May 26, 2017, 10:28:13
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Thursday, April 20, 2017, 16:59:07
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตสำหรับภาคการศึกษา ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์....
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Friday, April 7, 2017, 10:54:02
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ....
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Thursday, March 2, 2017, 10:34:44
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Monday, February 6, 2017, 14:30:45
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 5 - 4 Votes
  สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0 สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Thursday, January 26, 2017, 10:05:28
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 1 - 12 of 134.  next
  ข่าวสารล่าสุด
  Unitnet จับมือ สพม.เขต 8 จ.ราชบุรี จัดอบรมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดประชุมการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยนายธีรวัฒน์ ก่อบุญ พร้อมทั้งทีมวิศวกรระบบเครือข่ายและคณะ ได้จ
  อ่านต่อ...
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
                 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่
  อ่านต่อ...
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “โครงการเครือข่ายห้องสมดุในประเทศไทย (Thai Library Integrated System ThaiLIS) ในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ร่วมมือสรรค์สร้างสั
  อ่านต่อ...
  UniNet จับมือ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
         รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานประชุมชี้แจงแนะนำการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานให้มีความรู้ คว
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา