โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ข่าวสารล่าสุด » 1.ข่าวและประชาสัมพันธ์
  ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35 ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35
   เผยแพร่แล้ว 2 Months Ago via sirirat   Tuesday, July 18, 2017, 22:32:08
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC
   เผยแพร่แล้ว 4 Months Ago via sirirat   Friday, May 26, 2017, 10:28:13
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
   เผยแพร่แล้ว 5 Months Ago via sirirat   Thursday, April 20, 2017, 16:59:07
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตสำหรับภาคการศึกษา ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์....
   เผยแพร่แล้ว 6 Months Ago via sirirat   Friday, April 7, 2017, 10:54:02
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ....
   เผยแพร่แล้ว 7 Months Ago via sirirat   Thursday, March 2, 2017, 10:34:44
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
   เผยแพร่แล้ว 8 Months Ago via sirirat   Monday, February 6, 2017, 14:30:45
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 5 - 4 Votes
  สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0 สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0
   เผยแพร่แล้ว 8 Months Ago via sirirat   Thursday, January 26, 2017, 10:05:28
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34
   เผยแพร่แล้ว 8 Months Ago via sirirat   Thursday, January 26, 2017, 09:42:35
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560 บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560
   เผยแพร่แล้ว 9 Months Ago via sirirat   Wednesday, January 4, 2017, 17:06:00
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW....
   เผยแพร่แล้ว 10 Months Ago via sirirat   Saturday, December 24, 2016, 12:44:09
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
   เผยแพร่แล้ว 10 Months Ago via sirirat   Thursday, December 15, 2016, 16:26:04
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  Thailand Frontier Researcher Award 2016 นักวิจัยไทยดีเด่น Thailand Frontier Researcher Award 2016 นักวิจัยไทยดีเด่น
   เผยแพร่แล้ว 1 Year Ago via sirirat   Monday, October 3, 2016, 11:00:49
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 1 - 12 of 129.  next
  ข่าวสารล่าสุด
  ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35
                 ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานและการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA) 19 กรกฎาคม 2560 พิธีเปิด (เช้า) https://www.youtube.com/channel/U
  อ่านต่อ...
  กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2560
                 สำหรับเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย UniNet ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสมาชิกเครือข่าย UniNet ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการบริหารจัดการเครือข่าย และการบริหา
  อ่านต่อ...
  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC
                 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC ขึ้นจำนวน 8 ครั้งกระจายตามภูมิภาคและส่วนกลาง กำหนดการดังนี้              
  อ่านต่อ...
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2
                 วันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 110 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาว
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา