โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • - รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา....
  - ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35
  - โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC
  - แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
  - ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์....
  - แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial....
  - แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
  - สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0
  - การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34
  - บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560
  - แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย
  - การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
  - Thailand Frontier Researcher Award 2016 นักวิจัยไทยดีเด่น
  - UniNet ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6
  - ไทย–มาเลเซีย ประชุมร่วมด้านการอุดมศึกษา
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  - สกอ. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  - โครงการ Y.E.S. IDEA CHALLENGE สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา
  - ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย
  - ประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดขั้นตอน....
  - สัมมนาความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33
  - กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2560
  - UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2
  - ประกาศผลการแข่งขัน “Thailand's Network Security Contest 2017” รอบชิงชนะเลิศ
  - UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design รุ่น 3