โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา เข้ารับมอบภารกิจเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
  Tuesday, October 3, 2017, 13:51:32 โดย sirirat

            เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ข้าราชการยืมตัวช่วยราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ารับมอบภารกิจเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเข้าบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และเพื่อให้การปฏิบัติงานในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) มีประสิทธิภาพสูงสุด....

  อ่านต่อ...  ความเห็น [0]
  ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35
  ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35 ...
                 ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานและการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเ ...
  กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2560
  กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2560 ...
                 สำหรับเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย UniN ...
  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC
  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC ...
                 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบ ...
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2 ...
                 วันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ...
         ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดขอ ...
  ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตสำหรับภาคการศึกษา
  ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิว ...
                 ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณ ...
  ประกาศผลการแข่งขัน “Thailand's Network Security Contest 2017” รอบชิงชนะเลิศ
  ประกาศผลการแข่งขัน “Thailand's Network Security Contest 2017” รอ ...
                 ผ่านพ้นไปแล้วอย่างงดงาม กับงานการประกาศผลการแข่งขัน “Thail ...
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design รุ่น 3
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design รุ่น 3 ...
                 เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Ent ...
                 ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภา ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic ...
                 ด้วยสำนักพิมพ์ Britannica และร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเ ...
  สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0
  สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0 ...
                 รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึก ...
  การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34
  การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งท ...
                 รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการ อุดมศึกษาใ ...
  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560
  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560 ...
  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library3 ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็ค ...
                 ด้วยบริษัท บุ๊ค เน็ท จำกัด และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์ว ...
  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ...
  กำหนดการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560สำนักงานคณะกรรมการการอุด ...
  Thailand Frontier Researcher Award 2016 นักวิจัยไทยดีเด่น
  Thailand Frontier Researcher Award 2016 นักวิจัยไทยดีเด่น ...
            ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองของความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของประเท ...
  ข่าวสารล่าสุด
  UniNet ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6
                 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ในฐานะผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติห
  อ่านต่อ...
  ไทย–มาเลเซีย ประชุมร่วมด้านการอุดมศึกษา
            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทางานร่วมด้านการอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล รายละเอียดเพิ่มเติม
  อ่านต่อ...
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
            นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นาคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประจาปี 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
  อ่านต่อ...
  สกอ. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           12 กันยายน 2559 – นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นาคณะผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห
  อ่านต่อ...
  โครงการ Y.E.S. IDEA CHALLENGE สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา
            รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) Idea Challenge” สาหรับผู้ประกอบการนักศึกษา ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2- 4 กันยายน 2559 ณ
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา