โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ประชุมแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) โดยดำเนินการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดในประเทศไทย จัดทำระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เพื่อรองรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนเพื่อให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการลงรายการบรรณานุกรม อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรร่วมกันของห้องสมุดสถาบันการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลฯ เพื่อให้บริการระบบสืบค้นที่ทำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดได้จากการสืบค้นเพียงครั้งเดียว
  Monday, March 12, 2018, 10:03:19 โดย waraporn

  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขอบเขตในการในการดำเนินงานบนระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม และแนวทางการลงรายการตามประเภททรัพยากรตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณุกรม (UC Level) หลักเกณฑ์ในการกำหนดหัวเรื่อง ชี้แจงการนำเข้าระเบียนบรรณานุกรมวารสารและการสร้างรายการ Holdings วารสารในฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม และการดำเนินการด้านการให้บริการยืมบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
  อ่านต่อ...  ความเห็น [0]
  UniNet จับมือ ม.บูรพา ร่วม สพม.27
  UniNet จับมือ ม.บูรพา ร่วม สพม.27 ...
  วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีที่ให้ความรู้แก่สมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ ใน ...
  คำแถลงการณ์ปัญหาการใช้งานเครือข่ายฐานข้อมูล EBSCO และ PubMed
  คำแถลงการณ์ปัญหาการใช้งานเครือข่ายฐานข้อมูล EBSCO และ PubMed ...
            ในช่วงวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีปัญหาขัดข้องเกิดขึ้นบางส่วนในระบบเครือข่าย UniNet ของ ...
  Unitnet จับมือ สพม.1 จัดประชุมแนวทางบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
  Unitnet จับมือ สพม.1 จัดประชุมแนวทางบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโรงเ ...
  1 กุมภาพันธ์ 2561 : ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคว ...
  WUNCA ครั้งที่ 36
  WUNCA ครั้งที่ 36 ...
  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใ ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ...
  ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดยChina National Knowledge Infrastructure (CNKI) ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒ ...
  ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ภาคเหนือ
  ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ภาคเหนือ ...
            เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทน รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ...
  อัพเครือข่ายยูนิเน็ตสถานศึกษา
  อัพเครือข่ายยูนิเน็ตสถานศึกษา ...
            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่ ...
  ประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดขั้นตอน และดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
  ประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดขั้นตอน และดำเนินการโครงการจ้างเหมาบ ...
                 ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ ...
  สัมมนาความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33
  สัมมนาความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ...
                 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยก ...
  รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา เข้ารับมอบภารกิจเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
  รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา เข้ารับมอบภารกิจเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู ...
            เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ข้าราชการยืมตัวช่วยราชการสำนักงานค ...
  ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35
  ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35 ...
                 ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานและการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเ ...
  กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2560
  กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2560 ...
                 สำหรับเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย UniN ...
  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC
  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC ...
                 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบ ...
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2 ...
                 วันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ...
         ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดขอ ...
  ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตสำหรับภาคการศึกษา
  ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิว ...
                 ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณ ...
  ข่าวสารล่าสุด
  ประกาศผลการแข่งขัน “Thailand's Network Security Contest 2017” รอบชิงชนะเลิศ
                 ผ่านพ้นไปแล้วอย่างงดงาม กับงานการประกาศผลการแข่งขัน “Thailand's Network Security Contest 2017” รอบชิงชนะเลิศ งานการแข่งขัน Network Security ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมThe
  อ่านต่อ...
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design รุ่น 3
                 เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Campus Network Design รุ่นที่ 3 ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
  อ่านต่อ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source
                 ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source ซึ่งจะเป็นประโย
  อ่านต่อ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
                 ด้วยสำนักพิมพ์ Britannica และร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic ซึ่
  อ่านต่อ...
  สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0
                 รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวในการเนประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือยูนิเน็ต ครั้งที่ 34 ซึ่งมหาวิทย
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา