โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ถ่ายทอดสดกิจกรรมงาน WUNCA ครั้งที่ 37
  Thursday, July 19, 2018, 10:19:19 โดย sirirat

  ถ่ายทอดสด ณ ห้องจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

       Technical Talk วันที่ 19 กรกฎาคม 2561อ่านต่อ...  ความเห็น [0]

  Site Visit มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  Site Visit มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ...
  โครงการ Site Visit สมาชิกมหาวิทยาลัย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเน ...
  บรรยาย เรื่อง
  บรรยาย เรื่อง "แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis ก ...
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็น ...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ ...
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ ...
  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC)
  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Cente ...
            มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC) ฉลองครบรอบ 30 ปี .th ในปี ...

  "ครูต้นแบบ" สพป.ระยอง เขต 1 ...
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมกับสพป.ระยองเขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา “ครูต้นแบบ” และพัฒนาโรงเร ...
  การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
  การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC L ...
  10-11 พฤษภาคม 2561: สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ...
  Site Visit UC
  Site Visit UC ...
  9 พฤษภาคม 2561: นายสมพงษ์ เจริญศิริ ประธานกรรมการโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้นำทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล ...
  อบรม
  อบรม "ครูต้นแบบ" สพม.23 จังหวัดสกลนคร ...
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สพม.23) ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่ ...
  พิธีลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  พิธีลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเท ...
  พิธีลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยสภา 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
  UniNet จับมือ สพป.ตราด จัดประชุม
  UniNet จับมือ สพป.ตราด จัดประชุม "เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วส ...
  3 พฤษภาคม 2561 : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...

  "ครูต้นแบบ" สพม.29 - อุบลราชธานี ...
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) จัดอบรมเชิงปฏิ ...
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผน UniNet" ...
  รศ. ดร.สมศัักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการและผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจิ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้ให้นโยบายและแนวทางใ ...
  UniNet จับมือ สพม. เขต 21 จ.หนองคาย จัดอบรม
  UniNet จับมือ สพม. เขต 21 จ.หนองคาย จัดอบรม "อินเทอร์เน็ตโรงเรีย ...
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ ...
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ ...
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมการ ...
  Unitnet จับมือ สพม.เขต 8 จ.ราชบุรี จัดอบรมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
  Unitnet จับมือ สพม.เขต 8 จ.ราชบุรี จัดอบรมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ...
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานเ ...
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
                 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้ ...
  ข่าวสารล่าสุด
  UniNet จับมือ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
         รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานประชุมชี้แจงแนะนำการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานให้มีความรู้ คว
  อ่านต่อ...
  UniNet จับมือ สพป.พิษณุโลก เขต 3
  ผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจิ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย รศ. ดร.วรา วราวิทย์ ผู้แทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และนายวิริยะ หิรัญพงษ์ วิศวกรระบบเครือข่าย UniNet ได้รับเกียรติจาก ด
  อ่านต่อ...
  UniNet จับมือ สพป.ลพบุรี จัดประชุม"เครือข่ายอินเทอร์เน็ต"
  8 มีนาคม 2561 : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (สพป.ลพบุรี เขต 2) จัดการประชุมการพัฒนาและการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยนายธีรวัฒน์ ก่อบุญ พร้อมทั้งทีมวิศวกรระบบเครือข่
  อ่านต่อ...
  "DNS" UniNet - มอ.
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบโดเมนเนม ( Domain Name System Workshop) เพื่อช่วยให้การทำงานของผู้ดูแลระบบ DNS ของสมาชิก UniNet มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาโดยรวมของเครือข่าย Un
  อ่านต่อ...
  ครม.สัญจร ลงพื้นที่จังหวัดระนอง
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายสำนวน หิรัญวงษ์และนายสุพัชรพงษ์ บัวนาค สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา