โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)
  Monday, March 25, 2019, 11:37:15 โดย sirirat

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)” เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของแต่ละมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการ และนักวิเคราะห์ระบบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยกระจายตามภูมิภาค จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

  อ่านต่อ...  ความเห็น [0]

  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562
  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม ...
  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - วิทยาลัยกา ...
  จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ...
  สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับกา ...
  UniNet ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับโลก Apricot 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
  UniNet ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับโลก Apricot 2019 ณ สาธารณรั ...
  นายสุพัชรพงษ์  บัวนาค หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการประชุมเ ...
  จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562
  จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ...
  สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องถึงจะห่างหายไปนานแต่เนื้อหาและกิจกรรมก็ยังแน่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมที่น่าส่นใจมาก ...
  UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 47
  UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที ...
  UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 47 ณ แทจ็อน ประเทศเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ...
  UniNet จัดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ILL on UC-TAL)
  UniNet จัดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบั ...
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสมพงษ์  เจริญศิริ ประธานคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมวิทยากร พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมว ...
  โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และรับบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งสัญญาโครงการ
  โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และรับบเครือข่ ...
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.วราวราวิทย์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมหารือโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และรับบเครือ ...
  UniNet ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดอบรมเรื่อง Campus Network Design and Implement
  UniNet ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดอบรมเรื่อง ...
  UniNet ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมเรื่องการบริหารจัดการ ออกแบบ และติดตั้งการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษา โดย ...
  พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 38 (WUNCA 38th)
  พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย ...
  นางสาว ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยรศ.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึ ...
  ภาพบรรยากาศงานทำบุญ และเปิดศูนย์ data center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
  ภาพบรรยากาศงานทำบุญ และเปิดศูนย์ data center ของสำนักงานบริหารเท ...
  เมื่อเวลา 10.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโ ...
  ถ่ายทอดสดกิจกรรมงาน WUNCA ครั้งที่ 37
  ถ่ายทอดสดกิจกรรมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ...
  ถ่ายทอดสด ณ ห้องจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้      - Technical Talk วันที่ 19 กรกฎาคม 2561     - Tel ...
  Site Visit มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  Site Visit มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ...
  โครงการ Site Visit สมาชิกมหาวิทยาลัย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเน ...
  บรรยาย เรื่อง
  บรรยาย เรื่อง "แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis ก ...
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็น ...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ ...
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ ...
  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC)
  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Cente ...
            มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC) ฉลองครบรอบ 30 ปี .th ในปี ...

  "ครูต้นแบบ" สพป.ระยอง เขต 1 ...
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมกับสพป.ระยองเขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา “ครูต้นแบบ” และพัฒนาโรงเร ...
  ข่าวสารล่าสุด
  การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
  10-11 พฤษภาคม 2561: สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนิน
  อ่านต่อ...
  Site Visit UC
  9 พฤษภาคม 2561: นายสมพงษ์ เจริญศิริ ประธานกรรมการโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้นำทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นราย
  อ่านต่อ...
  อบรม "ครูต้นแบบ" สพม.23 จังหวัดสกลนคร
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สพม.23) ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พร้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่ายของสถานศึกษา “การจัดการเครือข่าย U
  อ่านต่อ...
  พิธีลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  พิธีลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยสภา 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
  อ่านต่อ...
  UniNet จับมือ สพป.ตราด จัดประชุม "เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง"
  3 พฤษภาคม 2561 : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดการประชุมการพัฒนาและการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ห้องประชุม สพป.ตราด ชี้แจงการใช้งานและการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเ
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา