โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
  ด้วยสำนักพิมพ์ Britannica และร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  Monday, February 6, 2017, 14:30:45 โดย sirirat

                 ด้วยสำนักพิมพ์ Britannica และร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

                 อ่านต่อ...  ความเห็น [0]

  สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0
  สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0 ...
                 รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึก ...
  การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34
  การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งท ...
                 รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการ อุดมศึกษาใ ...
  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560
  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560 ...
  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library3 ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็ค ...
                 ด้วยบริษัท บุ๊ค เน็ท จำกัด และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์ว ...
  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ...
  กำหนดการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560สำนักงานคณะกรรมการการอุด ...
  Thailand Frontier Researcher Award 2016 นักวิจัยไทยดีเด่น
  Thailand Frontier Researcher Award 2016 นักวิจัยไทยดีเด่น ...
            ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองของความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของประเท ...
  UniNet ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6
  UniNet ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่าย ...
                 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิ ...
  ไทย–มาเลเซีย ประชุมร่วมด้านการอุดมศึกษา
  ไทย–มาเลเซีย ประชุมร่วมด้านการอุดมศึกษา ...
            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทางานร่วมด ...
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ...
            นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นาคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับ ...
  สกอ. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สกอ. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
           12 กันยายน 2559 – นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองศาสตรา ...
  โครงการ Y.E.S. IDEA CHALLENGE สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา
  โครงการ Y.E.S. IDEA CHALLENGE สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา ...
            รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ...
  ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย
  ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย ...
  เรื่องสำคัญของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่     -  ทุกคนเท่าเทียมกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่     -  บัตรทองไม่หายไปไหน& ...
  UniNet เยี่ยมเยือนสมาชิกเครือข่าย จังหวัดภูเก็ต
  UniNet เยี่ยมเยือนสมาชิกเครือข่าย จังหวัดภูเก็ต ...
                 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 UniNet ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมส่ ...
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33”
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่ ...
            WUNCA ครั้งที่ 33 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมประช ...
  The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science international conference (TIMES-iCON2016)
  The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science ...
  The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science international conference (TIMES-iCON2016) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559  ...
  สัมมนา Blockchain : The Next Internet
  สัมมนา Blockchain : The Next Internet ...
  สัมมนา "Blockchain: The Next Internet" วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลา ...
  ข่าวสารล่าสุด
  งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA)
                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network :UniNet) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน  โดยกระจายโอกาสทางการศ
  อ่านต่อ...
  แจ้งขยายเวลาและเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล
  สำนักพิมพ์ GALE, Cengage Learning ได้มีหนังสือแจ้งขอขยายเวลาต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้อมกันนี้สำนักพิมพ์ฯยังไ
  อ่านต่อ...
  ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
                 ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ โ
  อ่านต่อ...
  UniNet เยี่ยมเยือนสมาชิกเครือข่าย
                 สัปดาห์นี้ (23-27 พฤษภาคม 2559) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมเยือนสมาชิกเครือข่าย UniNet ซึ่งมีทั้งหน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงานวิจัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ เลิศวิภาตระกู
  อ่านต่อ...
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง
    ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ......................................................................................    &n
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา