โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC ขึ้นจำนวน 8 ครั้งกระจายตามภูมิภาคและส่วนกลาง
  Friday, May 26, 2017, 10:28:13 โดย sirirat

                 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC ขึ้นจำนวน 8 ครั้งกระจายตามภูมิภาคและส่วนกลาง กำหนดการดังนี้
                 1. วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านต่อ...  ความเห็น [0]

  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2 ...
                 วันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ...
         ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดขอ ...
  ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตสำหรับภาคการศึกษา
  ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิว ...
                 ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณ ...
  ประกาศผลการแข่งขัน “Thailand's Network Security Contest 2017” รอบชิงชนะเลิศ
  ประกาศผลการแข่งขัน “Thailand's Network Security Contest 2017” รอ ...
                 ผ่านพ้นไปแล้วอย่างงดงาม กับงานการประกาศผลการแข่งขัน “Thail ...
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design รุ่น 3
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design รุ่น 3 ...
                 เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Ent ...
                 ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภา ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic ...
                 ด้วยสำนักพิมพ์ Britannica และร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเ ...
  สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0
  สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0 ...
                 รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึก ...
  การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34
  การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งท ...
                 รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการ อุดมศึกษาใ ...
  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560
  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560 ...
  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library3 ...
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็ค ...
                 ด้วยบริษัท บุ๊ค เน็ท จำกัด และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์ว ...
  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
  การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ...
  กำหนดการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560สำนักงานคณะกรรมการการอุด ...
  Thailand Frontier Researcher Award 2016 นักวิจัยไทยดีเด่น
  Thailand Frontier Researcher Award 2016 นักวิจัยไทยดีเด่น ...
            ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองของความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของประเท ...
  UniNet ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6
  UniNet ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่าย ...
                 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิ ...
  ไทย–มาเลเซีย ประชุมร่วมด้านการอุดมศึกษา
  ไทย–มาเลเซีย ประชุมร่วมด้านการอุดมศึกษา ...
            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทางานร่วมด ...
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ...
            นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นาคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับ ...
  ข่าวสารล่าสุด
  สกอ. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           12 กันยายน 2559 – นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นาคณะผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห
  อ่านต่อ...
  โครงการ Y.E.S. IDEA CHALLENGE สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา
            รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) Idea Challenge” สาหรับผู้ประกอบการนักศึกษา ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2- 4 กันยายน 2559 ณ
  อ่านต่อ...
  ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย
  เรื่องสำคัญของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่     -  ทุกคนเท่าเทียมกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่     -  บัตรทองไม่หายไปไหน  แต่คุ้มครองเพิ่มขึ้น     -  ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า     -  ปราบโกงอย่างจริงจัง  &n
  อ่านต่อ...
  UniNet เยี่ยมเยือนสมาชิกเครือข่าย จังหวัดภูเก็ต
                 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 UniNet ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย UniNet กับสมาชิกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน โดยในส่วนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเราได้มีการจัดฝึก
  อ่านต่อ...
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33”
            WUNCA ครั้งที่ 33 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33”(WUNCA 33rd)
  อ่านต่อ...
  จากชุมชนของเรา