เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ก้าวไกล ไม่สิ้นสุด

 
Untitled Document
Reference Database
    Conditions of Use and Licensing
    คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
    สืบค้นฐานข้อมูล Reference Database
    สถิติการเข้าใช้งาน
    ฐานข้อมูลทดลองใช้
    Title List
 

 สถิติการใช้งานฐานข้อมูล

 
     ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2563 <update 08/07/2563>
     ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562
    ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2561
    ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2560
    ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2559
    ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2558
    ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2557
    ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2556
    ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2555
    ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2554
    ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2553
    ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2552
    ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2551
    ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2550
    ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2549