เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ก้าวไกล ไม่สิ้นสุด

UniNetเครือข่ายเฉพาะกิจ

              "UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย เป็นเครือข่ายเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนสถาบันการศึกษา ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย เชื่อมต่อไปยังสถาบันการศึกษาทั่วโลก"

ทำไมต้องเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย

              ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเครือข่ายอินเทอร์
เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มี Traffic ที่หลากหลายใช้งานอยู่บน
เครือข่าย อาทิ www, YouTube, Facebook,Bit Torrent download ภาพยนต์ เพลงหรือรูปภาพ เป็นต้น ทำให้เมื่อ มีความจำเป็นต้องใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยจะต้องไปแย่งช่องทางกับ
ผู้อื่น เมื่อเป็นเช่นนี้งานวิจัยที่ต้องใช้ Bandwidth สูง เช่น ระบบสำหรับประชุมและจัดการเรียนการ....
.

More


ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิธินกิจกรรม
« ธันวาคม 2014 »
SuMoTuWeThFrSa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
 • 10/12/2014 , 09:00 - 17 น.
  อบรม การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รุ่นที่2
  ณ มศว. ประสานมิตร
11
 • 11/12/2014 , 09:00 - 17 น.
  อบรม การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รุ่นที่2
  ณ มศว. ประสานมิตร
 • 11/12/2014 , 13:00 - 18 น.
  ฝึกอบรม“การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ อาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ลงทะเบียนได้ที่ http://www.uni.net.th/uni_train/uni_train.php
12
 • 12/12/2014 , 09:00 - 17 น.
  อบรม การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รุ่นที่2
  ณ มศว. ประสานมิตร
13
14 15 16 17
 • 17/12/2014 , 09:00 - 17 น.
  อบรม การรักษาความปลอดภัยให้กับโดเมน : DNSSEC รุ่นที่2 ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
18
 • 18/12/2014 , 09:00 - 17 น.
  อบรม การรักษาความปลอดภัยให้กับโดเมน : DNSSEC รุ่นที่2 ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
19
 • 19/12/2014 , 09:00 - 17 น.
  อบรม การรักษาความปลอดภัยให้กับโดเมน : DNSSEC รุ่นที่2 ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
20
21 22
 • 22/12/2014 , 00:00 - 0 น.
  เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop @ 30th WUNCA
23 24
 • 24/12/2014 , 00:00 - 0 น.
  ปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 30th WUNCA
25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

UniNet Quick Access

   ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบติการ การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ ประสานมิตร 10-12.12.2557   อบรมเชิงปฏิบติการ การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ ประสานมิตร 10-12.12.2557
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนทวีธาภิเศก กทม._25.11.2557
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม กทม._25.11.2557
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนพญาไท กทม._28.10.2557
  ตรวจรับงานบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 15.10.2557
 
ประชุมผู้บริหารห้องสมุด78 แห่ง ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น_27.06.2557   ประชุมผู้บริหารห้องสมุด78 แห่ง ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น_27.06.2557
  Union Catalog 1-4.07.2557@ม.วลัยลักษณ์ SM Tower
  พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. 16.06.57
  UC_21.04.2557
  เสวนางาน มหกรรมงานวิจัย "คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์"@โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กทม. 27.08.2556
 
เตรียมความพร้อม 30th WUNCA ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_03.12.2557   เตรียมความพร้อม 30th WUNCA ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_03.12.2557
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_08.07.2557
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_09.07.2557
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_10.07.2557
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว_30.01.2557
 

You Connect with

IPv4 : 23.23.9.5

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ