jquery slider example

Information

 
Untitled Document
 • กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จดหมายข่าว UniNet
 • ข่าวอุดมศึกษา
 • มุมมองผู้บริหาร
 • KM
 • คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย

Untitled Document

   อนุสารอุดมศึกษา
   จดหมายข่าว
   ข่าวจากหนังสือพิมพ์

Untitled Document

   UniNet Update โดย ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ในงาน WUNCA ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
   UniNet พบมหาวิทยาลัย โดย ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ในงาน WUNCA ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   สัมภาษณ์ อ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการ UniNet และ รศ.ดรเกริกชัย ทองหนู ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ ในงาน WUNCA ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

Untitled Document

   ความรู้ภายใน
   ความรู้จากความร่วมมือ
   ความรู้เพื่อการใช้งานระบบ

Untitled Document

   คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย OBEC NET
 
   Access Node
   Distribution Node
   Moenet

 

เปิดโลกการเรียนรู้มิติใหม่ กว้างไกล ไม่สิ้นสุด

 มิติ
วิสัยทัศน์
        เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม
 
พันธกิจ
      1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย และเชื่อมโยงโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการศึกษา ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
      2. บริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ด้านการศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

        สมาชิกเครือข่าย UniNet สามารถติดตามกิจกรรม การอบรม การสัมมนา ต่างๆ ของเครือข่ายUniNet ได้ที่ ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิธินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2015 »
SuMoTuWeThFrSa
28 29 30 1 2 3
 • 3/7/2015 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA31 :: ปิดรับเอกสารยืนยันจากต้นสังกัด
4
5 6
 • 6/7/2015 , 00:00 - 0 น.
  โครงการสัญจรทบทวนการดำเนินการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์(ภาคเหนือ)
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558
7
 • 7/7/2015 , 00:00 - 0 น.
  โครงการสัญจรทบทวนการดำเนินการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์(ภาคเหนือ)
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558
 • 7/7/2015 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA31 :: วันสุดท้ายของการปรับสถานะ
8 9 10
 • 10/7/2015 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA31 :: ส่งข้อมูลวิทยากร ผู้เข้าร่วมงาน จำนวนอาหาร
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
 • 22/7/2015 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA ครั้งที่ 31 ณ ม.ราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558
23
 • 23/7/2015 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA ครั้งที่ 31 ณ ม.ราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558
24
 • 24/7/2015 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA ครั้งที่ 31 ณ ม.ราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558
25
26 27 28 29 30 31 1

 

 

UniNet Quick Access

 
 

ภาพกิจกรรม

 
       
   สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : UniNet

เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี 11.06.2558
 
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี 11.06.2558
  การประชุมเรื่อง ความร่วมมือการใช้งานเครือข่ายUniNet_ณ สพม.เขต27 จ.ร้อยเอ็ด 29.05.2558
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนโนนชัยศรี จ.ร้อยเอ็ด 29.05.2558
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.สุราษฎร์ธานี 22.052558
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนวัดสุทธาวาส 22.05.2558
     
   โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย : ThaiLIS

โครงการTDCสัญจร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)_18.06.2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  โครงการTDCสัญจร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)_18.06.2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  โครงการTDCสัญจร (ภาคใต้)_21.05.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ประชุมผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์สถาบันการศึกษากับการบริหารจัดการเครือข่ายUniNet_25.03.2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ TDC_19-20 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา_29-30 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     
   การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : WUNCA

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา_22.07.2558
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา_22.07.2558
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_23.01.2558
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_22.01.2558
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_21.01.2558
  การเตรียมความพร้อมจัดงาน 30th WUNCA ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_19-20.01.2558
     
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ                                                                                                            You Connect with

 
 
IPv4 : 107.20.122.81