เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ก้าวไกล ไม่สิ้นสุด

UniNetเครือข่ายเฉพาะกิจ

              "UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย เป็นเครือข่ายเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนสถาบันการศึกษา ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย เชื่อมต่อไปยังสถาบันการศึกษาทั่วโลก"

ทำไมต้องเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย

              ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเครือข่ายอินเทอร์
เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มี Traffic ที่หลากหลายใช้งานอยู่บน
เครือข่าย อาทิ www, YouTube, Facebook,Bit Torrent download ภาพยนต์ เพลงหรือรูปภาพ เป็นต้น ทำให้เมื่อ มีความจำเป็นต้องใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยจะต้องไปแย่งช่องทางกับ
ผู้อื่น เมื่อเป็นเช่นนี้งานวิจัยที่ต้องใช้ Bandwidth สูง เช่น ระบบสำหรับประชุมและจัดการเรียนการ....
.

More


ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิธินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2014 »
SuMoTuWeThFrSa
29 30 1
 • 1/7/2014 , 00:00 - 0 น.
  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer
  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม”จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน @ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน ม.วลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพ
2
 • 2/7/2014 , 00:00 - 0 น.
  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer
  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม”จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน @ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน ม.วลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพ
3
 • 3/7/2014 , 00:00 - 0 น.
  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer
  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม”จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน @ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน ม.วลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพ
4
 • 4/7/2014 , 00:00 - 0 น.
  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer
  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม”จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน @ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน ม.วลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower ชั้น 19 กรุงเทพ
5
6 7 8
 • 8/7/2014 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
9
 • 9/7/2014 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
10
 • 10/7/2014 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
 • 21/7/2014 , 00:00 - 0 น.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
22
 • 22/7/2014 , 00:00 - 0 น.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
23
 • 23/7/2014 , 00:00 - 0 น.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

UniNet Quick Access

   ภาพกิจกรรม

DNSSEC@มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ_21-23.07.2557   DNSSEC@มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ_21-23.07.2557
  Website Security monitoring@มศว.ประสานมิตร 16-18.06.57
  อบรม IPV6@มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 2-4.06.2557
  แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2557_29.05.2557
  มหกรรมอุดมศึกษาไทย2557_23-24.04.2557
 
ประชุมผู้บริหารห้องสมุด78 แห่ง ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น_27.06.2557   ประชุมผู้บริหารห้องสมุด78 แห่ง ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น_27.06.2557
  Union Catalog 1-4.07.2557@ม.วลัยลักษณ์ SM Tower
  พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. 16.06.57
  UC_21.04.2557
  เสวนางาน มหกรรมงานวิจัย "คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์"@โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กทม. 27.08.2556
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_08.07.2557   การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_08.07.2557
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_09.07.2557
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_10.07.2557
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว_30.01.2557
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว_29.01.2557
 

You Connect with

IPv4 : 54.82.60.105

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ