เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ก้าวไกล ไม่สิ้นสุด

UniNetเครือข่ายเฉพาะกิจ

              "UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย เป็นเครือข่ายเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนสถาบันการศึกษา ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย เชื่อมต่อไปยังสถาบันการศึกษาทั่วโลก"

ทำไมต้องเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย

              ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเครือข่ายอินเทอร์
เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มี Traffic ที่หลากหลายใช้งานอยู่บน
เครือข่าย อาทิ www, YouTube, Facebook,Bit Torrent download ภาพยนต์ เพลงหรือรูปภาพ เป็นต้น ทำให้เมื่อ มีความจำเป็นต้องใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยจะต้องไปแย่งช่องทางกับ
ผู้อื่น เมื่อเป็นเช่นนี้งานวิจัยที่ต้องใช้ Bandwidth สูง เช่น ระบบสำหรับประชุมและจัดการเรียนการ....
.

More


ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิธินกิจกรรม
« สิงหาคม 2014 »
SuMoTuWeThFrSa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5
 • 5/8/2014 , 09:00 - 16 น.
  ประชุมตรวจรับห้องสมุดอัตโนมัติ Walai
6
 • 6/8/2014 , 00:00 - 0 น.
  BGP Traning @ SVOA Tower
 • 6/8/2014 , 09:00 - 16 น.
  ประชุมตรวจรับระบบห้องสมุดอัตโนมัต ALIST
7
 • 7/8/2014 , 09:00 - 16 น.
  ประชุมตรวจรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
 • 7/8/2014 , 09:00 - 16 น.
  BGP Traning @ SVOA Tower
8
 • 8/8/2014 , 09:00 - 17 น.
  ประชุมตรวจรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ส้มสุก
 • 8/8/2014 , 09:00 - 17 น.
  BGP Traning @ SVOA Tower
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
 • 20/8/2014 , 09:00 - 16 น.
  ประชุมคณะกรรมการโครงการ Reference Database อาคาร สกอ. ห้องประชุมชั้น 6 ห้อง 2
21
 • 21/8/2014 , 09:00 - 16 น.
  ประชุมคณะกรรมการและติดตามประเมินผลโครงการ TDC ห้องประชุม สกอ. ชั้น 6 ห้อง 2
22
 • 22/8/2014 , 09:00 - 16 น.
  ประชุมคณะกรรมการและติดตามประเมินผลโครงการ TDC ห้องประชุม สกอ. ชั้น 6 ห้อง 2
23
24 25
 • 25/8/2014 , 09:00 - 16 น.
  ประชุม UC ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและเสนอแผนงบประมาณ
26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

UniNet Quick Access

   ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ Deployment and Operation of BGP ณ อาคาร เอสวี ซิตี้ 7-8.08.2557   อบรมเชิงปฏิบัติการ Deployment and Operation of BGP ณ อาคาร เอสวี ซิตี้ 7-8.08.2557
  พิธีเปิดโครงการประกวดแอพลลิเคชั่น CAT Apps Award 2014 ณ CAT TOWER บางรัก 31.07.2557
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 21-23.07.2557
  อบรมเชิงปฏิบติการ การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ ประสานมิตร 16-18.06.2557
  อบรมเชิงปฏิบัติการ IPV6 Implementation and Infrastructure ณ มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 2-4.06.2557
 
ประชุมผู้บริหารห้องสมุด78 แห่ง ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น_27.06.2557   ประชุมผู้บริหารห้องสมุด78 แห่ง ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น_27.06.2557
  Union Catalog 1-4.07.2557@ม.วลัยลักษณ์ SM Tower
  พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. 16.06.57
  UC_21.04.2557
  เสวนางาน มหกรรมงานวิจัย "คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์"@โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กทม. 27.08.2556
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_08.07.2557   การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_08.07.2557
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_09.07.2557
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_10.07.2557
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว_30.01.2557
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว_29.01.2557
 

You Connect with

IPv4 : 54.235.17.248

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ