jquery slider example

Information

 
Untitled Document
 • กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จดหมายข่าว UniNet
 • ข่าวอุดมศึกษา
 • มุมมองผู้บริหาร
 • KM
 • คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย

Untitled Document

   อนุสารอุดมศึกษา
   จดหมายข่าว
   ข่าวจากหนังสือพิมพ์

Untitled Document

   UniNet Update โดย ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ในงาน WUNCA ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
   UniNet พบมหาวิทยาลัย โดย ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ในงาน WUNCA ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   สัมภาษณ์ อ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการ UniNet และ รศ.ดรเกริกชัย ทองหนู ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ ในงาน WUNCA ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

Untitled Document

   ความรู้ภายใน
   ความรู้จากความร่วมมือ
   ความรู้เพื่อการใช้งานระบบ

Untitled Document

   คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย OBEC NET
 
   Access Node
   Distribution Node
   Moenet

 

เปิดโลกการเรียนรู้มิติใหม่ กว้างไกล ไม่สิ้นสุด

 มิติ
วิสัยทัศน์
        เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม
 
พันธกิจ
      1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย และเชื่อมโยงโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการศึกษา ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
      2. บริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ด้านการศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

        สมาชิกเครือข่าย UniNet สามารถติดตามกิจกรรม การอบรม การสัมมนา ต่างๆ ของเครือข่ายUniNet ได้ที่ ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิธินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2015 »
SuMoTuWeThFrSa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6
 • 6/5/2015 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA31 :: เริ่มส่งออกหนังสือเชิญร่วมงานไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน
7
 • 7/5/2015 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA31 :: เปิด Website
 • 7/5/2015 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA31 :: เริ่มส่งออกหนังสือเชิญร่วมงานไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน
8
 • 8/5/2015 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA31 :: เริ่มส่งออกหนังสือเชิญร่วมงานไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน
9
10 11 12 13 14 15
 • 15/5/2015 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA31 :: วันสุดท้ายของการจัดส่งข้อเสนอหัวข้อการบรรยาย และอบรม
  - พร้อมส่งสรุปหัวข้อและรายละเอียดให้ Working Group พิจารณา
 • 15/5/2015 , 08:00 - 16 น.
  UniNet ร่วมกับ TCU จัดงานสัมมนาเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา
  ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค รัชดา
16
17 18 19 20
 • 20/5/2015 , 09:00 - 12 น.
  RF58 :: ประชุมกรรมการ RF ครั้ง 1/2558
  - พิจารณาผลการสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 9
21
 • 21/5/2015 , 00:00 - 0 น.
  โครงการสัญจรทบทวนการดำเนินการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์(ภาคใต้) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2558
22
 • 22/5/2015 , 00:00 - 0 น.
  โครงการสัญจรทบทวนการดำเนินการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์(ภาคใต้) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2558
 • 22/5/2015 , 09:00 - 16 น.
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
  โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก และ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
23
24 25
 • 25/5/2015 , 00:00 - 0 น.
  WUNCA31 :: เปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
26 27 28 29
 • 29/5/2015 , 08:00 - 16 น.
  ประชุมหารือเรื่องการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด
30
31 1 2 3 4 5 6

 

 

UniNet Quick Access

 
 

ภาพกิจกรรม

 
       
   สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : UniNet

แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี2558 สำหรับสถาบันการศึกษา 15.05.2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก
 
  แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี2558 สำหรับสถาบันการศึกษา 15.05.2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก
  สกอ. ร่วมมือ AIT ดำเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษาวิจัย_31.03.2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนเกาะสิเหร่ 19.03.1558
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนวัดโสมนัส 25.02.2558
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 25.02.2558
     
   โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย : ThaiLIS

ประชุมผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์สถาบันการศึกษากับการบริหารจัดการเครือข่ายUniNet_25.03.2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  ประชุมผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์สถาบันการศึกษากับการบริหารจัดการเครือข่ายUniNet_25.03.2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ TDC_19-20 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา_29-30 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  อบรมการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ/How to write a great paper, and get it published in a research journal. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล_11.12.2557
  ประชุมผู้บริหารห้องสมุด78 แห่ง ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น_27.06.2557
     
   การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : WUNCA

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_23.01.2558
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_23.01.2558
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_22.01.2558
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_21.01.2558
  การเตรียมความพร้อมจัดงาน 30th WUNCA ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_19-20.01.2558
  ประชุมเตรียมความพร้อม 30th WUNCA ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_18.12.2557
     
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ                                                                                                            You Connect with

 
 
IPv4 : 54.227.231.144