UniNet Photo Gallery

UniNet Photo Gallery


DSC_1231.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น90 viewsพิธีกรสาวสวยและหนุ่มหล่อ
DSC_1276.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น80 viewsคุณประเสริฐ ธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
DSC_1292.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น76 viewsรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงาน
DSC_1299.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น74 views
DSC_1304.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น74 viewsผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงการจัดงาน
DSC_1306.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น76 viewsผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงการจัดงาน
DSC_1317.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น73 viewsผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงการจัดงาน
DSC_1324.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น73 viewsรศ.นพ. กำจร ตติยกวี เลขาธืการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 29 อย่างเป็นทางการ
DSC_1328.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น72 viewsรศ.นพ. กำจร ตติยกวี เลขาธืการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 29 อย่างเป็นทางการ
DSC_1330.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น70 viewsรศ.นพ. กำจร ตติยกวี เลขาธืการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 29 อย่างเป็นทางการ
DSC_1341.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น75 viewsคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังพิธีเปิดงาน
DSC_1351.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น73 viewsคณะผู้บริหารร่วมเปิดงาน
DSC_1231~0.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น71 viewsพิธีกร
DSC_1276~0.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น71 views
DSC_1292~0.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น70 views
DSC_1299~0.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น65 views
DSC_1304~0.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น69 viewsผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงการจัดงาน
DSC_1306~0.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น69 viewsผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงการจัดงาน
DSC_1317~0.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น65 viewsผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงการจัดงาน
DSC_1324~0.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น66 viewsรศ.นพ. กำจร ตติยกวี เลขาธืการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 29 อย่างเป็นทางการ
DSC_1328~0.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น70 viewsรศ.นพ. กำจร ตติยกวี เลขาธืการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 29 อย่างเป็นทางการ
DSC_1330~0.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น67 viewsรศ.นพ. กำจร ตติยกวี เลขาธืการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 29 อย่างเป็นทางการ
DSC_1341~0.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจการบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น70 viewsคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังพิธีเปิดงาน
DSC_1351~0.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น67 viewsคณะผู้บริหารร่วมกันเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 29
72 files on 3 page(s) 1