UniNet Photo Gallery

UniNet Photo Gallery

Category Albums Files
WUNCAWorkshop on UniNet Network and Computer Application.
34 2,726
WUNCA ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม_19.01.2561


S__45138017.jpg

213 files, last one added on Jan 26, 2018
Album viewed 85 times

WUNCA ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม_18.01.2561


DSC_3933.JPG

112 files, last one added on Jan 26, 2018
Album viewed 72 times

WUNCA ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม_17.01.2561


DSC_3657.JPG

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

137 files, last one added on Jan 26, 2018
Album viewed 79 times

WUNCA ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี


20170719_135528.jpg

17 files, last one added on Sep 19, 2017
Album viewed 108 times

WUNCA ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_18.01.2560


DSC_9563.JPG

112 files, last one added on Jan 19, 2017
Album viewed 256 times

WUNCA ครั้งที่ 33 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย_13.07.2559


20160713_101300.jpg

41 files, last one added on Jul 13, 2016
Album viewed 506 times

WUNCA ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี_22.01.2559


20160122_100854.jpg

47 files, last one added on Jul 12, 2016
Album viewed 221 times

WUNCA ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี_21.01.2559


20160121_102052.jpg

31 files, last one added on Jul 12, 2016
Album viewed 208 times

WUNCA ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี_20.01.2559


20160120_095914.jpg

12 files, last one added on Jan 21, 2016
Album viewed 253 times

34 albums on 4 page(s) 1

UniNetสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
76 3,293
สัมมนาชี้แจงนโยบายและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิิภาพ 16.02.2561


S__78708760.jpg

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

27 files, last one added on Feb 20, 2018
Album viewed 33 times

ประชุมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เครือข่าย UniNet


DSC_4080.JPG

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารเผ่า-อุดม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

106 files, last one added on Feb 02, 2018
Album viewed 75 times

โครงการพัฒนาครูต้นแบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศในโรงเรียน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด


DSC_3431.JPG

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ จังหวัดร้อยเอ็ด

93 files, last one added on Feb 02, 2018
Album viewed 76 times

ประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดขั้นตอน และดำเนินการโครงการ MA Fiber และ MA อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561_3-5.11.2560


DSC_2705.JPG

65 files, last one added on Nov 04, 2017
Album viewed 142 times

รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา เข้ารับมอบภารกิจเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.UniNet_02.10.2560


M_0008.jpg

35 files, last one added on Oct 26, 2017
Album viewed 140 times

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง IPv6 Security in Campus Network ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_21-23.06.2560


DSC_1576.JPG

101 files, last one added on Aug 03, 2017
Album viewed 150 times

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี_24-26.05.2560


DSC_1267_resize.JPG

71 files, last one added on Jun 02, 2017
Album viewed 153 times

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Campus Network Design รุ่นที่3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์_29-31.03.2560


17626497_1469804839759289_6051485330356855485_n.jpg

50 files, last one added on Apr 28, 2017
Album viewed 177 times

เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน_17.03.2560


Site_visit_naan_170426_0003.jpg

33 files, last one added on Apr 28, 2017
Album viewed 112 times

76 albums on 9 page(s) 1

ThaiLISThaiLIS Project
35 1,457
ประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 15.02.2561


DSC_4168.JPG

โครงการประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม และการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) โดยดำเนินการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดในประเทศไทย จัดทำระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เพื่อรองรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนเพื่อให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการลงรายการบรรณานุกรม อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรร่วมกันของห้องสมุดสถาบันการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลฯ เพื่อให้บริการระบบสืบค้นที่ทำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดได้จากการสืบค้นเพียงครั้งเดียว

23 files, last one added on Mar 09, 2018
Album viewed 13 times

สัมมนาความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33_1-2.11.2560


LIB_001.jpg

34 files, last one added on Nov 04, 2017
Album viewed 113 times

อบรมเชิงปฏิบัติการ TDC ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_24-25.08.2560


UBU_029.jpg

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดาเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)” : TDC ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

27 files, last one added on Aug 30, 2017
Album viewed 141 times

อบรมเชิงปฏิบัติการ TDC ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_17-18.08.2560


KKU_032.jpg

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดาเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)” : TDC ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ (ตรงข้ามศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแแก่น

37 files, last one added on Aug 30, 2017
Album viewed 123 times

อบรมเชิงปฏิบัติการ TDC ครั้งที่ 6 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา_3-4.08.2560


DSC_2038.JPG

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดาเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)” : TDC ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

41 files, last one added on Aug 03, 2017
Album viewed 123 times

อบรมเชิงปฏิบัติการ TDC ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์_26-27.07.2560


TDC_PSU74.jpg

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดาเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)” : TDC ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

36 files, last one added on Aug 03, 2017
Album viewed 111 times

อบรมเชิงปฏิบัติการ TDC ครั้งที่ 4 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย_29-30.06.2560


TDC_CU42.jpg

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดาเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)” : TDC ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 files, last one added on Aug 03, 2017
Album viewed 64 times

อบรมเชิงปฏิบัติการ TDC ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์_22-23.06.2560


TDC_KU16.jpg

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดาเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)” : TDC ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

16 files, last one added on Aug 03, 2017
Album viewed 35 times

อบรมเชิงปฏิบัติการ TDC ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร_15-16.06.2560


TDC2-NU_25.jpg

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดาเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)” : TDC ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

62 files, last one added on Jun 16, 2017
Album viewed 93 times

35 albums on 4 page(s) 1

NOCNOC Project
OHECสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
AIRสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
2 369
การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ปี 2557


DSC_0370~0.JPG

182 files, last one added on Jul 01, 2014
Album viewed 282 times

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ปี 2555


air_symposeum1_336_resize.jpg

187 files, last one added on Apr 29, 2013
Album viewed 242 times

 

2 albums on 1 page(s)

Otherอื่นๆ
7,845 files in 149 albums and 7 categories with 0 comments viewed 313,303 times

WUNCA ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม_19.01.25610 files
Album viewed 0 times

 

 

1 albums on 1 page(s)

Random files
WC090006.JPG
การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 13 ฐาน56 views
PB122185.JPG
38 views
DSC_9989.jpg
39 views
DSC_0084.jpg
49 views
60_cchiiraphl.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัตการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น42 views
DSC_9915.jpg
ภาพบรรยากาศของงาน38 views
20160120_081223.jpg
104 views
DSC_0671_resize~0.JPG
18 views

Last additions
DSC_4168.JPG
9 viewsMar 09, 2018
DSC_4167.JPG
8 viewsMar 09, 2018
DSC_4166.JPG
7 viewsMar 09, 2018
DSC_4165.JPG
8 viewsMar 09, 2018
DSC_4164.JPG
8 viewsMar 09, 2018
DSC_4163.JPG
7 viewsMar 09, 2018
DSC_4162.JPG
7 viewsMar 09, 2018
DSC_4161.JPG
7 viewsMar 09, 2018